Muốn an nhiên tự tại thì đừng hoạt động mà hãy hành động chỉ để thích ứng tình huống. 
Hành động bắt nguồn từ tâm vắng lặng, còn hoạt động thì bắt nguồn từ sự bồn chồn nóng nảy cho dù đó là việc đời hay việc đạo. 
Hành động thì bạn an nhiên tự tại qua từng giây phút. Còn hoạt động là nô lệ cho gánh nặng quá khứ, nó không phải là sự đáp ứng của bạn đối với giây phút thực tại.
Hề hề. . .Này Cỏ May
Chỉ hành động mới có tính sáng tạo. Còn hoạt động lại là một căn bệnh của sự ám ảnh, bất chấp nội dung của hoạt động là gì.