Rồi sẽ đến môt lúc mà sự im lặng mênh mông thế. Sự rỗng không lớn lao thế. Mọi sự đều sẽ tự phản ảnh và tự hoạt dụng. Nếu nói là “lên đồng” thì bạn đang “lên đồng” một cách tự nhiên đến nỗi Thần linh và mọi người đều không hay biết. 
Hề hề. . . Cứ để thiên hạ cân đo đong đếm qua tướng trạng của bạn, còn bạn thì vui với cuộc sống thật và tự do của mình. Nếu thiên hạ biết là bạn đang tu, có nghĩa là bạn đang lộ tướng. Còn nếu không lộ tướng mà mọi người vẫn thương yêu kính ái bạn, có nghĩa là tâm tu của bạn đã tác động đến mọi người chứ không phải là một thành quả của tâm lý đám đông.
“Khí ” có mà như không. Khi bạn nói, bạn làm, nhưng không phải qua cái tôi của mình, mà là sự tồn tại biểu thị thông qua bạn. Chính là bạn đang “lên đồng”. Nhưng người bên trong của bạn không phải là Cô là Cậu là các Quan hay Phật, Trời Thần Thánh. . . mà là bản thể hay chính cuộc sống nầy.
Thế cho nên việc chấp mình là ai đó, tưởng mình là ai đó, cố gắng để thành một ai đó. . .v.v. . .sẽ là một trở ngại cho dòng chảy tự nhiên của sự sống. Khi duy danh và xem giác ngộ như là đạt đến một hình mẫu nào đấy. Chúng ta như mũi tên lao tới đích, nó có thể đuối dần rồi rơi xuống đất hoặc sẽ cắm phập vào mục tiêu và gây tổn thương cho nó. Nhưng khi “không là. . .” chúng ta sẽ đồng nhất với sự sống đời đời. 
. . .
Này Cỏ May, đó là sự huyền diệu khi Không cũng chính là Như.


>>>

Click here to play this video