Khi hiệp khí luyện công. Cơ thể bạn hợp nhất với năng lượng thiêng liêng, còn bạn thì buông xuôi thuận theo dòng chảy tự nhiên của trời đất. Bạn không tư duy, bạn tư nhiên hành động, bạn sống không qua tâm trí nên không vướng bận trách nhiệm. Bạn nói và làm việc mà vô niệm nên không tạo tác. Do vậy bạn không tích lủy nhân quả. Bạn chỉ tự nhiên đáp ứng. Bây giờ nếu bạn không phân biệt lúc hành công với cuộc sống đời thường. Xem xã hội và thế gian nầy như thiền phòng của bạn. Xem công việc thường nhật như là các biểu thị của năng lượng thiêng liêng trước các tình huống cụ thể. Xem Phật Tánh ẩn tàng trong vạn pháp và chúng sanh là vị Phật đang thờ trên ban tam bảo. Bạn sẽ thành người thuận tự nhiên, tự do và an lạc.

>>>

(Kỷ niệm đợt luyện công ở hang Ajanta/Ấn Độ)