Kinh nghiệm tâm linh 11: Ống sáo của thực tại
***
Nếu chỉ nhận biết tỉnh giác để loại bỏ lỗi lầm. Chúng ta chỉ tác động được đến những điều xảy ra trong hiện tại. Còn các nếp hằn đã xảy ra trong quá khứ thì sao? Những điều lưu lại trong tạng thức từ nhiều đời nhiều kiếp thì sao? Những điều ấy hàng ngày vẫn chi phối lời nói và hành động của chúng ta, khiến chúng ta rất khó giữ Giới. Từ đó không thể Định để sinh Tuệ được.
Bởi vậy giải tỏa stress cần phải thậm thâm để giải tỏa stress cả về tâm linh chứ không chỉ giới hạn ở phạm trù tâm lý. 
Muốn vậy, cần quán sát nội tâm trong trạng thái hiệp khí nghĩa là trong trạng thái hợp nhất với pháp giới về năng lượng. Qua đó loại trừ tất cả ảo tưởng và chấp trước từ vô thỉ đã bao phủ dầy đặc bản tâm, đem lại sự phúc lạc khi tương tác với cuộc sống và vũ trụ. 
Năng lượng sống sẽ làm chấn động cả 2 cực của tâm trí nhị nguyên, khiến tình trạng phân liệt giữa Ta và Người, giữa con người và vũ trụ bị biến mất. 
Nó không chỉ khiến hành giả có khi bật khóc hay mỉm cười trong niềm cảm xúc thiêng liêng như một kiểu giải tỏa stress thông thường về tâm lý. Mà nó còn biểu thị sự giải tỏa sâu hơn về tâm linh, thông qua khế ấn(Mudra) thần chú(Dalani) và linh phù(Mantra) biểu thị cho sự giải tỏa về Thân, Khẩu và Ý của người bên trong. 
Như cây tre rỗng ruột. Nếu bây giờ đục một số lỗ nó sẽ thành ống sáo và âm nhạc sẽ phát sinh. Cũng vậy, sau khi buông xả hành giả đạt rỗng không. Bấy giờ kỹ thuật Đại Thủ Ấn sẽ biến cái rỗng không ấy thành ống sáo của thực tại và thông qua đó cuộc sống phát ra bản nhạc của nó.
Nó là quá trình biến tạng thức thành bạch tịnh thức. Qua đó ngã tự khắc biến thành vô ngã.
Nó là quá trình chân không biến thành diệu hữu.
Nó là Đại Thủ Ấn (Mahamudra). 
Nó là bài ca thoát thai từ tự tánh.