Ôm cây đàn không dây
ta lang thang trong trái tim em
Vô lượng kiếp rồi
ta hát bản tình ca không tiếng động
*
Nương nhịp đập trinh nguyên
ta hòa tiếng đàn muôn điệu
Nương hơi ấm nồng nàn
ta phiêu bạt khắp trần gian
Ta biết thiên đàng là tận cùng trong trái tim em
Nhưng đi mãi mà ta chưa đến được
*
Ôi! Con tim hoang vu, con tim khù khờ, con tim ngơ ngác
Hãy hát cùng ta bài ca chưa từng được hát
Hãy đập rộn ràng theo vũ điệu kẻ cuồng si
Ôi! Từ nơi nào trong trái tim em
Thượng đế nhân từ ngày đêm vẫy gọi:
Hỡi kẻ rong chơi vô tích sự
Về đi về đi chần chờ làm chi
Ôi! Có phải ngài đã nghe được bản tình ca không tiếng động
Hay con tim hoang vu rung động mở linh hồn
*
Bước lang thang, ai đang hát theo nhịp đàn muôn thuở
Bản tình ca không cần nhớ bao giờ
Ah! Mây lại về trong trái tim em thiên đàng của nó
Nơi con tim hoang vu, con tim ngu ngơ, con tim khù khờ, con tim ngơ ngác
Nơi bài ca chưa từng được hát lại ngân nga.

>>>

(Ôi! Có phải ngài đã nghe được bản tình ca không tiếng động
Hay con tim hoang vu rung động mở linh hồn)