***
1. Nếu ai đó thay đổi bên trong thì bên ngoài cũng thay đổi theo một cách toàn diện. “Nhận biết” là phương pháp về tâm lý và “năng lượng” là phương pháp về vật chất tạo ra sự thay đổi bên trong. Nếu sự thay đổi nầy hướng về phía chân thiện mỹ thì chất lượng cuộc sống cũng nhờ thế mà được nâng cao. Dù bạn chỉ mỉm cười yên lặng, không nói gì và không làm gì. Năng lượng từ bi do sự thay đổi bên trong cũng biến thành sức mạnh mềm diệu kỳ tác động âm thầm nhưng mạnh mẽ đến con người và môi trường xã hội mà bạn đang sống.

2. - Bạn hỏi tôi làm sao chụp ảnh thiền? Làm thơ thiền hay viết văn thiền?
- Tôi làm sao biết được chứ. Tôi không nấu món ăn theo cái vị chung chung. Mà tôi thích nấu món ăn theo khẩu vị riêng của mình. Tôi không bị ràng buộc gì, nên nấu ăn là nghệ thuật mình thích để chơi, chứ không phải là cái nghề hay là sự nghiệp gì. . . . Hề hề. . . .

3. Không phải là kỹ thuật, không phải thành tựu của nỗ lực, không phải là cái gì đó mà tâm trí có thể đạt tới. Không phải thư giãn, không phải nhận biết hơi thở, không phải tập trung tư tưởng. . .v.v. Thiền là cái gì đó vượt ra ngoài tâm trí. Khi tâm trí chấm dứt thì tự nhiên thiền bắt đầu. Nó là sự sáng tỏ của cái thấy, chứ không phải kết quả của suy nghĩ. Nó không phải là cái gì để đạt được vì nó luôn có sẵn ở đó rồi. Nó là bản tính của bạn. Nó là trạng thái tỉnh giác.

4. Như người kia lội qua suối và dòng suối ngầu đục vì bùn khởi lên. Người ấy yên lặng ngồi trên bờ chơi và dòng suối tự làm trong nó. Người ấy không có hành động nào, không có cố gắng nào. 
Cũng vậy, bất cứ khi nào tham sân si khởi lên, dòng suối tâm của bạn cũng sẽ bị vẩn đục. Hãy để tâm trí của bạn tự làm trong nó bằng cách “chỉ ngồi đấy” (Zazen). Đừng cố loại bỏ ý nghĩ và cố dẹp bỏ vọng niệm. Điều ấy sẽ khiến tâm thức bạn càng vẩn đục bởi hành động loại bỏ. Hãy yên lặng và nghỉ ngơi về thể xác lẫn tâm lý. “Chỉ ngồi đấy” (Zazen) và không có bất kỳ cố gắng nào. Và một hôm thiền tự nhiên xảy ra. Không phải bạn đem nó tới mà nó tự tới với bạn, bới vì nó vốn là bản tánh của bạn.

5. Khi bạn “hồi quang phản chiếu”, quay ngược cái nhìn về bên trong của mình. Năng lượng sẽ chảy về bạn nên gọi là trở về nguồn cội (paravritti). Khi năng lượng tràn đầy, tự nhiên sáng tỏ xuất hiện. Năng lượng sẽ biểu thị qua từ bi và sáng tỏ sẽ biểu thị qua trí huệ.

>>>
(Ngẫu hứng)