Cơn mưa bất chợt
***
Cơn mưa bất chợt có thể khiến hai người học trò quen nhau, yêu nhau và sau nầy nên duyên vợ chồng với tình yêu bền chặt. Cơn mưa bất chợt cũng có thể khiến 2 người gặp nhau, nhưng qua cuộc nói chuyện, cái dại khờ của tuổi trẻ khiến họ cãi nhau, rồi đường ai nấy đi, chưa kể nhiều khi còn ác cảm nhau. Cơn mưa bất chợt cũng có thể khiến bọn họ gặp nhau nhưng dửng dưng rồi tạnh mưa đường ai nấy đi. . . .
Cơn mưa đời cũng khiến chúng ta vô tình gặp nhau. Làm bạn nhau vui vẻ, cùng nhau có tình yêu tối thượng với Như Lai hay dại khờ sinh ra ác cảm còn tùy ở thái độ sống và tấm lòng nhân hậu của mình.

Nầy bạn, KCDS chỉ là cái hiên nhà nơi ta và bạn trú mưa.
>>>
(Cơn mưa đời bất chợt)