1. Khi tập KCDS, năng lượng là Kudalini thăng hoa từ dưới lên trên. Do vậy 2 bàn tay chấp trước ngực sẽ được năng lượng nâng lên từ từ tới điểm tối cao phía trên đỉnh đầu. Tùy theo độ tịnh hóa của thân tâm hành giả mà đường đi của 2 bàn tay chuyển động sang 2 bên với biên độ lớn hay nhỏ. Thân tâm càng tịnh thì biên độ nầy càng nhỏ. Đấy là biểu thị bên ngoài khi năng lượng (Ki) thăng hoa ngầm bên trong tủy sống và não. Đó cũng là quá trình luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần và luyện Thần hoàn Hư. Hay là quá trình khai mở hệ thống luân xa (Chakaras) trong cơ thể.
Khi 2 bàn tay đã được năng lượng nâng lên tối đa phía trên đỉnh đầu là hành giả hoàn tất quá trình “tu lên”để chuyển sang quá trình “Tu xuống” hay “Thiện thệ”. Đó là quá trình nhận gia trì lực của Đại Thừa.
2. Nhận gia trì lực gọi là “Bakti”. Năng lượng thiêng liêng qua mũi nhọn 2 bàn tay phóng vào đỉnh đầu nơi huyệt Bách Hội. Còn gọi là Luân xa 7 hay Tam Hoa Tụ Đỉnh. Năng lượng của Bakti qua não và tủy sống đi dần xuống phía dưới. Biểu hiện bên ngoài của Bakti hay Thiện Thệ là 2 bàn tay chấp từ từ hạ xuống đỉnh đầu, hiển thị Đại Thủ Ấn (Mahamudra) vẽ linh phù vào hệ thống luân xa, các giác quan, gang bàn tay, gang bàn chân và toàn thân. Như vậy năng lượng Bodhi kết hợp với thể xác Sattva để thành thể tổng hợp Bodhisattva còn gọi là Bồ Đề Tát Đỏa.
3. Đến đây nếu hành giả hành Bồ Tát Đạo phát đại nguyện trong tâm. Qua nguyện lực, năng lượng giác ngộ sẽ làm Đại Thủ Ấn hiển thị ở hai bàn tay như là một hồ sen đang nở hoa (Um Mani PadMe Hum).
4. Nếu hành giả không phát đại nguyện gì chỉ giữ Tâm Không và tràn đầy nhận biết, thì 2 bàn tay trên đỉnh đầu sẽ tự hạ xuống thành ấn tam muội để đi vào thiền Tịnh.

>>>>