Ăn chay thì luyện công không rối loạn khí, từ đó tâm lý dễ an định và cơ thể khỏe mạnh không sinh bệnh.
Nếu đi vào đời phải thuận duyên tùy chúng thì có gì ăn nấy. Tuy nhiên hành giả phải biết rằng dù có uống thiên hương khí hay vận công thải độc ra ngoài, cơ thể vẫn còn tồn đọng trọc khí.
Do vậy, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự điều hòa, an lạc và thanh tịnh khi thực hành thiền tịnh. Trọc khí tồn đọng lâu ngày cũng sẽ làm rối loạn năng lượng khi tập KCDS hay tập thiền năng lượng. Trọc khí cũng sẽ làm rối loạn gia trì lực lúc thực hành các pháp của mật tông đại thừa.
Cho nên khi chay mặn lẫn lộn hay phải ăn mặn lâu ngày, hành giả nhất thiết phải có những đợt trường trai ly dục để thanh lọc cơ thể.
Đừng vừa nhậu nhẹt uống rượu ăn xác động vật vừa nhận gia trì lực để công phu. Điều ấy sẽ làm hành giả sinh nóng tính, dễ mất bình tĩnh và thể xác thì dù đắc khí mạnh tập luyện nhiều, bệnh vẫn không lành hay thậm chí cơ thể còn có thể phát sinh bệnh mới.
Đừng vừa dùng các chất gây nghiện vừa nhận gia trì lực để hành công. Điều ấy cũng gây rối loạn năng lượng như uống rượu ăn thịt vậy.
Bạn muốn sống vui vẻ, ăn uống sinh hoạt tự nhiên thì chẳng có gì là sai, đó là điều bình thường ai cũng vậy. Nhưng nếu bạn muốn có ích lợi qua các phương pháp tập luyện có năng lượng, thì khi tập nhất thiết phải ăn chay và ly dục. Nó cũng giống như khi bạn lái xe thì không được uống rượu hay dùng các chất gây nghiện vậy.