Thiên đàng không có cửa
Thế cho nên
Đừng đi tìm chìa khóa

Tưởng có chìa khóa mới vào được thiên đàng
Đó chính là ổ khóa không bao giờ mở được
Tưởng có chìa khóa mới vào được niết bàn
Nên trần gian mới phát minh ra nhiều chìa khóa

Ha ha. . .ha. . .
Cửa không khóa
Nhưng thế gian vẫn có chìa chánh chìa tà

*****
(Ảnh tư liệu)