Bạn bị cầm tù trong các thói quen mà không hề hay biết. Thế giới nầy rộng lớn biết bao, nhưng thói quen đã làm cuộc sống bạn bị giới hạn và nhàm chán.
Hãy tự do khỏi các thói quen và lối mòn trong sinh hoạt thường nhật. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, sinh động hơn, với biết bao bất ngờ thú vị.
Nhiều thứ bạn cho là chân lý vì ai cũng nhìn nhận như vậy. Thế nhưng khi tự do khỏi nó, bạn lại thấy nhiều thứ trong cái đám chân lý ấy, cũng chỉ là “tâm lý đám đông” được chắp cánh và sơn phết để tỏa hào quang.
Hãy tự do khỏi các lề thói do mình tự đặt ra. Hãy dùng kinh nghiệm sống kiểm chứng lại mọi loại chân lý cho dù là chân lý của thánh nhân.

*****
(Bạn bị cầm tù trong các thói quen mà không hề hay biết)