Giải thoát sở tri kiến

****

Câu đố vui:

Má đít ngồi bên mít đá

*****

Cửa Không

Thăm chùa Hòa Đồng

Ăn lông bông
Ngủ lồng bồng
Đi chơi rông
Qua cửa không
Đến Hòa Đồng
Hề hề. . .
Hòa cũng không
Đồng cũng không

*****