Tại khúc sông nầy thường có nhiều chim nhạn bay ngang qua.

Chuyện ngày xưa:

Một ông thầy già đưa tay chỉ vào bóng chim in trên mặt nước và giảng giải cho đứa học trò nhỏ của mình:

Nhạn bay qua sông

Ảnh in dưới nước

Nhạn chẳng cố ý ghi hình của mình

Nước chẳng cố ý lưu giữ hình ảnh của nhạn

Thế mà bóng nhạn vẫn in dưới nước

Chuyện vừa qua:

Do rừng đầu nguồn bị tàn phá, dòng sông khi thì chết khô, khi thì hung bạo đỏ ngầu phù sa, sóng nước réo sôi cuồn cuộn dâng trào. Do biến đổi khí hậu, bầu trời khi thì chói chang khi thì đầy mây, gió thổi vùn vụt lớp lớp miên man. . .Do tâm tính thay đổi, người ta thường săn bắn chim trời. Nên chim nhạn sợ hãi phải bay thật cao bay lẫn vào mây để qua sông.

Chuyện ngày nay:

Cũng tại khúc sông nầy. Dòng sông vẫn chảy, chim nhạn vẫn bay ngang qua. Ông thầy già cũng đang giảng đạo cho đứa học trò nhỏ của mình:

Nhạn bay qua sông

Ảnh in dưới nước

Nhạn chẳng cố ý ghi hình của mình

Nước chẳng cố ý lưu giữ hình ảnh của nhạn

Thế mà bóng nhạn vẫn in dưới nước

Đứa học trò nhỏ hỏi:

-         Thầy ơi, nhưng con chả thấy chim nhạn đâu cả?

Ông thầy bèn nói:

-         Nhìn lên trời chỉ thấy mây không thấy chim. Nhưng con phải quán chiếu xuyên qua mây để thấy thật tướng ẩn tàng sau đấy là con chim nhạn.

-         Thưa thầy, nhưng quán chiếu mãi con cũng chẳng thấy chim nhạn đâu?

-         Hề hề. . . cứ tu như vậy đi, vô lượng kiếp luân hồi rồi con sẽ ngộ. Tuy bây giờ chưa thực thấy. Nhưng con cứ tưởng tượng cảnh chim nhạn tung cánh vượt trường giang hùng vĩ vô vùng đẹp đẻ và vô cùng hào sảng, thế thì trong lòng con cũng vui vẻ lắm rồi, cũng bớt khổ lắm rồi, con còn cần gì nữa chớ, con phải có niềm tin vững chắc chứ, pháp môn nầy thật lợi ích biết bao.

-         Thưa thầy nhìn xuống sông con chẳng thấy bóng chim nhạn đâu cả?

-         Hề hề. . . cứ tu như vậy đi, vô lượng kiếp luân hồi rồi con sẽ ngộ. Tuy bây giờ chưa thực thấy. Nhưng con cứ quán chiếu xuyên qua sóng

nước hung bạo và xuyên qua phù sa đỏ ngầu để thấy cho được bóng chim nhạn ẩn tàng trong ấy. Con hãy tưởng tượng cảnh bóng chim nhạn in trên mặt nước phẳng lặng như tờ khác gì sự vật phản ảnh qua bản tâm thanh tịnh của người tu, thế thì trong lòng con cũng an định lắm rồi, cũng bớt khổ lắm rồi, con còn cần gì nữa chớ, con phải có niềm tin vững chắc chứ, pháp môn nầy thật lợi ích biết bao.

-         Dạ, con xin cảm tạ công đức vô lượng của thầy đã dạy đạo cho con

-         Hề hề. . . 

(Viết tại NhaTrang/22/3/2015)

>>>>>

Nhạn quá trường giang

Ảnh trầm hàn thủy