1/ Cái bóng điện hư

Kẻ chỉ biết sử dụng ánh sáng bèn ném nó đi.

Trời đất biết sử dụng cả bóng tối nên nhận nó mà không bối rối.

Nó rơi xuống biển đời. Nổi trôi trên sóng nước. Rong rêu sò ốc bám đầy người. Nó chứa trong mình cả đại dương. Vô thường sơn nó màu sơn hoang phế.

Ngày kia, một ông già gặp nó nằm trên bờ cát. Lấy làm thú vị, ông ta nhặt nó mang về nhà để làm mỹ thuật.

Cái bóng điện hư, lại trở nên hữu dụng.

Hề hề. . .

Thật ra chẳng có cái gì vô dụng. Chỉ có người không biết sử dụng.

>>>>>

(Rong rêu sò ốc bám đầy người. Nó chứa trong mình cả đại dương. Vô thường sơn nó màu sơn hoang phế)