Cây và Gió

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Cây và Gió

  • Comments 1

Thơ Ba Gàn, một bạn môn sinh KCDS ngâm. Mời các bạn nghe chơi để thư giãn.

>>>>

(Xao xuyến bồi hồi những giấc mơ hoang)

  • Lời Thơ và Giọng Ngâm thật cảm xúc!