Phật bằng vàng, Thần 4 đầu và chùa cổ trên sông Chao Praya/Thái Lan:

Click here to play this video

>>>>>>

Chuyến hành hương vui vẻ và thú vị:

Click here to play this video

>>>>>>>

Im lặng nở hoa:

Click here to play this video

>>>>>>>

Luyện công ở Ajanta:

Click here to play this video