Chim cuốc kêu trăng

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Chim cuốc kêu trăng

 • Comments 7

 

                

                                (Ông Già Xóm Núi/Ba Gàn/10/10/2011)

-        Thưa cụ, con vẫn niệm hồng danh A Di Đà Phật để cầu vãng sanh. Cụ có thể trao đổi kinh nghiệm của mình về pháp môn niệm Phật này không ?

-        Chim quốc kêu trăng, nhưng con trâu già thì đang nằm nhai lại cỏ.

-        Thưa cụ con không hiểu

-        Muốn nghe nhạc thì đến người khảy đàn chứ sao lại tìm đến con trâu già này?

-        Gió thổi tự nhiên nhưng con trâu già không cầu mà vẫn được mát.

-        Ông niệm để cầu vãng sanh như thế là ở phạm trù của tâm trí, còn trụ ngã. Khi niệm Phật, ai là người niệm? Ông không phải cơ thể này. Ông không phải tâm trí hữu lậu này? Thế mà dùng cái miệng của cơ thể và cái ý thức của tâm trí nhị nguyên để niệm, thì đâu có dính dáng gì đến ông chứ.

-        Thưa cụ, bởi vậy pháp môn niệm Phật độ người tu vãng sanh lên cõi Tịnh Độ, rồi một kiếp nữa mới thành Phật.

-        Này ông, ông có biết con số gần bằng vô cực là bao nhiêu không?

-        Thưa cụ, vô cực là không ngằn mé, không thể xác định được. Do vậy cũng không thể xác định con số tiếp cận với vô cực được.

-        Này ông, niết bàn hay thành Phật cũng không ngằn mé, vô thuỷ vô chung,  phi thời gian, phi không  gian. Vậy ông có thể xác định được không?

-        Thưa cụ không thể

-        Vậy sao ông có thể xác định “cõi Tịnh Độ” là cái hiện hữu mà vì so sánh với Vô Cực mới có?

-        Thưa cụ, cụ nói thế, sao cụ vẫn niệm hồng danh hàng ngày ?

-        Ta dùng như là pháp phương tiện để hướng tới bản thể. Đối với ta, pháp môn niệm Phật như là “Ngón tay chỉ trăng”. Nương ngón tay chỉ thì sẽ thấy mặt trăng. Nhưng nếu chỉ nhìn ngón tay. Thì chỉ thấy ngón tay mà không thấy mặt trăng được. Ông vì cầu vãng sanh nên mãi trụ vào ngón tay của pháp môn niệm Phật. Do vậy vô lượng kiếp cũng không thấy mặt trăng. Nghĩa là vô lượng vô biên kiếp cũng không thể thành Phật chứ đừng nói một kiếp.

-        Thưa cụ, như vậy khi thân tâm hợp nhất với danh hiệu Phật thì sẽ mất Ngã của mình đi, nhưng sẽ thành Phật Ngã. Và như vậy sẽ không thành Phật.

-        Sẽ thành Phật Ngã, nhưng không mâu thuẩn với Vô Ngã.

-        Thưa cụ con không hiểu

-        Này ông, Vô Ngã không phải là không có Ngã nào, mà là bất cứ Ngã nào cũng có thể biểu thị. Không trụ Ngã. Nên kinh Kim Cương đã dạy”. . . .ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm “ là vậy.

-        Thưa cụ, có phải khi tu chứng pháp môn niệm Phật. Thì khi chết, hoả thiêu sẽ có xá lợi ?

-        Có xá lợi hay không có xá lợi không dính dáng gì đến việc giác ngộ. Ăn cơm thì tự nhiên no, uống nước thì tự nhiên hết khát. Vấn đề ấy khác với tham ăn, tham uống. Nếu niệm Phật mà cầu vãng sanh và cầu có xá lợi thì giống như tham ăn tham uống vậy. Nhiều khi bội thực thiệt thân và làm mình mất tư cách khi giao tiếp.

-        Thưa cụ con xin cảm ơn cụ đã chỉ dạy

-        Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên hỏi các vị cao tăng và thiện tri thức về vấn đề này, rồi đến nói lại cho ta nghe với.

Tưởng Vậy/10/10/2011

>>>>>>

Hình do huynh Thiện Hà chụp ở Tây Tạng/9/2011:

 

Lạy Phật ở Tây Tạng /Chùa Đại Chiêu Tự /9/2011

 

Hề hề. . . .Chánh đạo thăng trầm quân mạt vấn/ Tây Tạng/9/2011

 

Chim bay tự do trên cung Potala/Tây Tạng/9/2011

 

Nắng chờ mở cửa / Cung Potala/Tây Tạng/9/2011

 

Potala. . . .Potala. . .

Một ngày ta đến chơi

Đạo Đời đều đi vắng

Potala thầm lặng

Đợi mây trên đồi cao

 / Tây Tạng/9/2011

 >>>>>

Hề hề. . . .chào Heo Con, mày muốn đi chơi với tao không?

 

Sen tàn/ Bình Dương/10/10/2011

 

Uống  Trà đi/ Nhà Tổ Bình Dương/10/10/2011

Thu rơi nơi đáy ly

Đạo rơi nơi tình đi

Ta chơi nơi vô vi

Buồn chi đời thị phi

  

Thánh Mẫu /Đền mẫu Thoải ở Vũng Tàu/ 10/2011

 

Trà đã pha

Còn Ta với Người đều đi vắng

 / Sài Gòn/10/2011

 

Um mani padmi hum/Sài Gòn/10/2011

 >>>>>>

Mời các bạn xem phim:

1/Tham quan  chùa Nam Hoa-Tào Khê/Quảng Châu/Trung Quốc. Nơi có xá lợi toàn thân của Lục Tổ Huệ Năng và các thiền sư Hám Sơn, Đơn Huyền

 

2/ Mưa ở Nhà Tổ Bình Dương/11/10/2011

 

Click here to play this video

 . . . . . .

Uống trà ngày mưa

Gió mưa bao phủ khắp sơn hà

Chén trà đắng dăm thằng nghe gió hú

Gót giang hồ núi sông ngông chưa đủ

Rũ nhau về bù khú giữa cô liêu

Trường Sơn liêu xiêu gió trăm chiều đá chạy

Biển Đông  gầm cơn sấm dậy cuồng phong

Uống chén trà phục hổ hàng long

Phật và Ma đều hoá ra thiên cổ

Chánh và Tà tan rã dưới mưa sa

Đạo và Đời bổng hoá ra thằng ngợm

Rót nước bưng cơm hầu hạ cái thằng ta

 . . . . . .

Mời các bạn xem phim:

Về Nhà Tổ Xuân Mai/9/2011

Click here to play this video

 

 

 • ÚM.....

                        ...Tam Mật Tương Ưng ...

              AH...

                                  Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm ...

                                                        Nam Mô Guru Deva Đakini Hum...!

                                                                                                                                    HÙM...!

 • Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

  Con xin cảm ơn cụ đã chỉ dạy ! Mô Phật .

 • Thầy dạy Pháp : NGÓN TAY chỉ MẶT TRĂNG ..!

  ( Kỷ niệm ngày Thu Hà Nội nhớ Thầy 10/10/2011 )

                                       ***

  Thầy dạy các con : Ngón tay chỉ Mặt trăng ….

  Dòng đời bể dâu cuốn con đi trong đêm tối ….

  Với bao nỗi buồn , nhân tình thế thái ….

  Không nhìn thấy Trăng , chỉ nhìn thấy phiền não qua từng ngày …

  Hôm nay con nghe Pháp – Thầy chỉ Mặt trăng …!

  Như cơn mưa đang rửa gột lòng con …

  Tia nắng ấm đang chiếu sáng phía chân trời…

  Nghe tiếng Thầy , tiếng Hải Triều Âm …

  Như Âm ba đang vọng sâu Trái Tim con…

  Bài Pháp : Ngón tay chỉ Trăng của Thầy … !

  ...............

  Đệ tử con : AnhThien

  Email: anhthien@ymail.com

  Nickyahoo: AnhThien234

 • Uống Trà Ngày Mưa

                ***

  Gió mưa bao phủ khắp sơn hà

  Chén trà đắng dăm thằng nghe gió hú

  Gót giang hồ núi sông ngông chưa đủ

  Rũ nhau về bù khú giữa cô liêu

  Trường Sơn liêu xiêu gió trăm chiều đá chạy

  Biển Đông  gầm cơn sấm dậy cuồng phong

  Uống chén trà phục hổ hàng long

  Phật và Ma đều hoá ra thiên cổ

  Chánh và Tà tan rã dưới mưa sa

  Đạo và Đời bổng hoá ra thằng ngợm

  Rót nước bưng cơm hầu hạ cái thằng ta…

                  ***

  ( Chimri con cảm xúc dưới bài Uống Trà Ngày Mưa của Thầy ….)

  Ngày mưa Hà Nội buồn bao thương nhớ…

  Một cõi xa xăm Cha ở nơi đâu …

  Nhớ bài học : Uống ly Trà thầy ban…!

  Trà uống đời Đạo luôn nhận biết …

  Tràn ngập lòng yêu thương với Từ Bi …

  Hương trà ngát thơm đậm bóng hình Cha …!

  Con Chimri xin kính lễ ơn Thầy …! Mô Phật !

  ..................

  http://duongsinh.net

  chimri2008@yahoo.com

  vn.myblog.yahoo.com/chimri2008

 • "  - Ta dùng như là pháp phương tiện để hướng tới bản thể. Đối với ta, pháp môn niệm Phật như là “Ngón tay chỉ trăng”. Nương ngón tay chỉ thì sẽ thấy mặt trăng. Nhưng nếu chỉ nhìn ngón tay. Thì chỉ thấy ngón tay mà không thấy mặt trăng được. Ông vì cầu vãng sanh nên mãi trụ vào ngón tay của pháp môn niệm Phật. Do vậy vô lượng kiếp cũng không thấy mặt trăng. Nghĩa là vô lượng vô biên kiếp cũng không thể thành Phật chứ đừng nói một kiếp..."

  Con xin cảm ơn Cụ về bài giảng pháp Niệm Phật và Ngón tay chỉ mặt trăng .

  Nam  Mô A Di Đà Phật .

 • TRÀ ĐÃ PHA CÒN TA VỚI NGƯỜI ĐỀU ĐI VẮNG

  ( Mưa Trà )

  Người đi muôn dặm sơn khê

  Chén trà thơm thảo để mời thế gian

  Hư không ngồi uống thi gan

  Chờ ngày tái ngộ vấn an Bụi Trà

  Mưa trà nay khắp Ta Bà

  Ngửa tay hứng lấy giọt trà trong mưa.

 • Chánh đạo thăng trầm quân mạc vấn

  Cổ lai tu chứng kỷ nhân hồi!