Yên lặng Trong suốt Không một hơi thở Chỉ còn một đoá hồng trắng cô đơn Đang âm thầm nở chậm

HRIH ! . . .HRIH !

Từng cánh, rơi từng cánh

Chậm

Nhẹ

Không tiếng động.

Hồn hoà hồn thơm ngát

Thần hợp thần rỗng không

 

Thành kính và thiêng liêng.

Diệu hiền mà đầm ấm.

Như nụ cười đau đớn

Như giọt buồn mênh mang

Xốn xang đời phiêu bạt

Tan nát trái tim ta

 

HUM ! . . .

Giọt buồn như còn đấy

Hình như em còn đây

Lặng yên, buồn và hát

Âm thầm trong cô đơn.                                  

MÂY/2/8/2003