Khí Công Hà Nội

Khí Công Hà Nội

Khí Công Hà Nội
Chào mừng các bạn tham gia sinh hoạt tại CLB Khí Công Hà Nội. Đây là khu vực sinh hoạt dành riêng cho các môn sinh của Khí công Hà nội, các bài viết
  • Chào Mừng Các Chư Hynh, Chư Tỷ!

    • 4 Comments
    Chào mừng tất cả các chư huynh, chư tỷ đến tham gia cùng CLB Khí Công Hà Nội. Điều kiện để tham gia trong CLB là thành viên bắt buộc phải là môn sinh của các CLB khí...