Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đêm chùa Đồng

  • 0 Comments
  Tướng chùa trụ tướng đồng.

  Đồng rỗng, tướng nào im?

  Đồng không, trầm đâu nữa?

 • Luyện khí

  Bài 5 sau A- Asana , Tư thế của tự do!

  • 0 Comments
  Bạn đã bao giờ thấy một mầm cây mới phá tung cái vỏ hạt của nó và xuyên đất đi lên chưa? Bạn chắc có lẽ đã thấy rồi phải không, từ cái tĩnh lặng, từ cái lặng im,
 • Luyện khí

  Bài 6 sau A- Dịch cân kinh : Vũ điệu của lặng im.

  • 0 Comments
  "Hãy đặt mắt ở tai, đặt mắt ở tay chân, đặt mắt ở linh hồn...Hãy nghe từ âm thanh cõi lặng yên, đặt tai ở tứ chi, đặt tai ở đại vũ trụ...Chẳng tiến, chẳng thối, lặng im mà trôi theo dòng của đạo...."
 • Tâm lý khí công

  Đêm tàn

  • 0 Comments
  Sương sa mù mịt Vạc kêu đêm tàn

  Quán vắng mình ta!

  Trời lặng mình trăng!