Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Một mình

  • 0 Comments
  Chẳng còn ai!. . . .Mọi người đã về phố thị cả rồi! . . .
  Lão già ngồi yên lặng như đá. Con chó nhỏ nằm gếch mõm lên bàn chân trần của lão, mắt nó lim dim. Hình như cái yên lặng đang thấm vào người. Khiến nó chẳng buồn rượt đuổi mấy con nhen con sóc bạo gan, đang mon men ăn trộm bánh qui trên bàn thờ. . . .Sóng đập vào kè đá oàm oạp. . . mênh mang hoang vắng lạ!
 • Tâm lý khí công

  Đáo bỉ ngạn

  • 0 Comments
  -Về đi!. . . Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật.
  -         Xin chỉ cho, tâm ở chỗ nào để biết chỗ mà về?
  -         Ở nơi ông đang thấy, nghe và hỏi.
 • Tâm lý khí công

  Đi tìm trần trụi...

  • 0 Comments
  Tại đêm hội hoá trang của Quán trà Dưỡng Sinh, một người khách đến hỏi người mang mặt nạ Mây:
  -         Giữa thật và không thật là cái gì?
  -         Ý ông muốn nói về vấn đề gì?
 • Tâm lý khí công

  Y Pháp bất y nhân

  • 0 Comments
  Tại hội hoá trang, một người khách đến bảo với người mang mặt nạ Mây:

  -         Này đằng ấy là tác giả của bài "Đêm hội hoá trang". Nói thật, tớ thấy chẳng khác gì có người nói: "Tôi nói thật với ông tôi chưa nói thật bao giờ".

  -         Hềhề!. . . Lại tưởng nhầm lời nói của người đang hoá trang là không thật!