Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Thiên Đàng và Niết Bàn

  • 0 Comments
  Tư Rượu Đế đang giảng đạo cho cu Tí :
  - Mày biết không nhóc! Đ. . má! . . . thiên đàng sướng lắm, chứ không khổ như trần thế này đâu ?
 • Tâm lý khí công

  Tô phở đời

  • 0 Comments
  Xem tô phở này nhé! . . .có 3 loại: - Nước lèo thơm ngon như hạnh phúc gia đình. Bún dẻo và ngậy như thành đạt ở đời. Thịt tái nạm như trúng mánh. Bột ngọt như quyết định thăng lương v.v. . .
 • Tâm lý khí công

  Thầy trò

  • 0 Comments
  Thầy là gi? -Thầy là người ráng gò đệ tử vào khuôn mẫu lý tưởng của mình Đệ tử là gì? - Đệ tử là đám người ráng gò thầy vào khuôn...
 • Tâm lý khí công

  • 0 Comments
  - Vật chất được nhìn sờ nắn nghe rõ ràng sao gọi là không?

  - Không này không phải đối lập với có

  - Vậy chứ nó là gì?

  - Đương thể tức không