Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Bố thí

  • 0 Comments
  - Thưa cụ, tôi thấy mình hiểu sai về pháp bố thí.
  Bởi tôi cúng dường tam bảo và chư tăng mà không hoan hỷ, bố thí cho chúng sanh mà còn thấy gợi lên những vọng niệm mong cầu. Bởi bố thí mà vẫn mong cầu mình phải được cái gì. Và dường như dần dần "sự cho" lại trở thành gánh nặng tâm lý.
 • Tâm lý khí công

  Hoa đạo

  • 0 Comments
  Tư Chim lặn lội vào tận rừng đầu nguồn thác Bạc để lấy phong lan. Lúc về ngang qua suối đá vô tình gặp cụ Tưởng Vậy đang hái thuốc nam.
  - Sao cụ không chặt cả cây có mau hơn không. Mỗi cây chỉ hái vài nhánh như thế thì cực lắm.
  - Mô Phật!. . .Của rừng, già không dám, chỉ xin mỗi thứ một ít về cứu người. Để cây còn lại sẽ phát triển thì người khác mới có dịp được hái như già.
 • Tâm lý khí công

  Thức trong giấc ngủ.

  • 0 Comments
  Những ngôi sao em dấu vào tay
  Để lại đôi bàn chân lộng gió
  Mùa hạ về ngang ngõ
 • Tâm lý khí công

  Sám hối!

  • 0 Comments
  Mô Phật! Con xin thành tâm sám hối với Như Lai!

  Con xin thành tâm sám hối với đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

  Con xin thành tâm sám hối với ân sư cùng chư vị thiêng liêng!