Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Uống nước

  • 0 Comments
  Cái bình cạn không đáy Tôi uống một hơi đầy

  Tiếng nước tong tóc chảy

  Tôi uống tràn

 • Tâm lý khí công

  Nhị nguyên

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh hai bài thơ xướng hoạ của Lãng Lý Bạch Điều và bác Tư Rượu Đế. Huynh nào có hứng, xin mời tham gia để cùng vui!. . .

  Đại cuộc

  Đem thân vì đại cuộc
 • Tâm lý khí công

  Về thăm chùa Suối Ngổ

  • 0 Comments
  Bao năm rồi lại về chùa Suối Ngổ!. . . Suối đã cạn, lau lách phủ che um tùm. . . .rau ngổ cũng chẳng còn. . .
  Sân gạch rêu phủ xanh rờn. . . .Hai cây giáng hương sau chùa đã trốc gốc. . người ta đã cưa thành từng khúc để làm bàn ghế ngồi chơi!
 • Tâm lý khí công

  Xuân quyện

  • 0 Comments
  Một ngày tôi tới thăm anh. . . . Anh lại đi vắng!. . .
  Nhà sàn lộng gió!