Bài viết mới
 • Hỏi đáp khí công

  Niệm thần chú

  • 0 Comments
  Bài ca đôi nạng gỗ - Thưa cụ câu thần chú : Um mani padme hum, có nghĩa là gì? - Thần chú không có nghĩa! - Tại sao thế? - “Nghĩa” thuộc phạm trù khái niệm, tức là sản phẩm của tâm trí. Trong khi thần chú lại thuộc về cái tối thượng vô giới hạn, nên...
 • Hỏi đáp khí công

  Chấp phát công

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng Vậy - Chào chú Ba Gàn - Thưa cụ khi dạy khí công và thiền năng lượng, không dùng băng của Thầy, tự mình ngồi phát công thì có được không?
  - Được và rất được là khác. Nhưng với điều kiện vị huynh ấy đã phá chấp. Nghĩa là luôn giữ được tâm không dù đang nói cười làm việc và thích ứng tình huống.
  - Thế nếu chưa phá chấp thì sao?
 • Tâm lý khí công

  Mưa

  • 0 Comments
  Mưa rơi có hạt trái mùa Cắt dòng suy nghĩ... Gió đùa đò ngăn
  Công việc ngừng trệ... Vẽ tranh...
  Đắp tượng trang trí mây xanh phải chờ...
 • Tâm lý khí công

  Sợ ma

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh truyện cười của Bảy Xị. Hy vọng là dù trong trường hợp nào đi nữa. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi chư huynh. Mô Phật!. . .Tiếng cười từ ngàn xưa đọng lại ngày hôm nay. . . Truyền ra mãi ngàn sau. . .lan ra. . .vang đến tận cùng ngõ ngách của mọi con tim!. . .