Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chùa không mái

  • 0 Comments
  Chùa cao chót vót Lối đá gầp ghềnh

  Dòng người lũ lượt
  Trèo lên , trèo lên

 • Tâm lý khí công

  Mưa rồi

  • 0 Comments
  Gió nhẹ Cánh hoa rung

  Nhuỵ xoè
  Hương ngan ngát

 • Tâm lý khí công

  Công án rượu

  • 0 Comments
  Mấy hôm rồi trời mưa lắt rắt mãi!. . . Năm Thợ Nề không xây được, bèn tà tà ra quán trà Dưỡng Sinh để uống trà và. . . tán dóc !. . .Hắn gặp Tư Rượu Đế ở đấy:

  -          Chu choa! Lâu rầu á nghen! . . .Chứ đi đâu óng xứ để nẩu nhớ nẩu thương, nẩu theo hỏi tui mãi! . . .

 • Tâm lý khí công

  Qua con mắt trẻ thơ

  • 0 Comments
  Ông cầu nghìn kinh Phật

  Sắc vẫn nặng hơn không

  Bà lần nghìn chuỗi hạt