Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Nương xa

  • 0 Comments
  Lạnh lẽo tan. . . hồi chuông!
  Buông mình sương đang. . . rớt!
 • Hỏi đáp khí công

  Cùng trôi

  • 0 Comments
  - Chào Cụ Tưởng Vậy
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, nếu chỉ được nói một câu về phương pháp Khí Công Dưỡng Sinh thì cụ sẽ nói gì?
 • Tâm lý khí công

  Cái đang hỏi

  • 0 Comments

  Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh.

  - Chào cụ Tưởng Vậy,

  - Chào chú Tư Chim

  - Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lễ lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lễ lạy tượng Phật mới thành Phật?

 • Hỏi đáp khí công

  Dây thừng và roi

  • 0 Comments
  - Này Cỏ May! . . .Trang nghiêm cơ thể, nhận biết “thân” thì đắc khí tại thân.
  - Sau đó nhận biết “ổ bệnh” thì năng lượng giác ngộ khắc tập trung về chỗ ấy. Tại vị trí ấy sẽ có các biểu hiện tê nóng , nặng, ngứa, ấm . . .v.v. . da thịt vùng ổ bệnh co giật nhẹ