Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Quỷ đi vắng

  • 0 Comments
  Quỷ đi vắng Cõi trần buồn chết lặng
  Cái dại khờ
  Ai ban tặng cho ai?
 • Tâm lý khí công

  Bài ca không tên

  • 0 Comments
  Rời địa đàng

  Em đến

  Nơi nghĩa địa trần gian

 • Tâm lý khí công

  Tại sao Tổ quay ra ?

  • 0 Comments
  -   Thưa cụ, có phải khi nhị Tổ Huệ Khả đến cầu đạo với Tổ Đạt Ma.

         Ngài quỳ ngoài mưa tuyết đã mấy ngày rồi mà Tổ vẫn diện bích không chịu quay ra. Đến khi ngài Huệ Khả chặt đứt cánh tay, vì cho rằng cánh tay ngài đã phạm giới sát quá nhiều. Tổ Đạt Ma vì việc ấy, thấy quyết tâm của ngài nên mới chịu quay ra và nhận ngài làm học trò?

 • Tâm lý khí công

  Nhật ký của người gác rừng.

  • 0 Comments
  . . . . Ngày. . . tháng. . . . năm. . .tại rừng đặc dụng. . . . lô. . .

  . . . .

  Trời tối như mực. . .lại cúp điện. . . .mưa thì vẫn rơi lất phất. . .