Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Cửa vô thi.

  • 0 Comments
  Kính tặng Thầy nhân ngày Hiến chương Các Nhà Giáo 20-11

  Còn chi.

  Bao năm đi học chẳng được gì
 • Tâm lý khí công

  Cái cần cất

  • 0 Comments
  Tư Râu là một thợ kim hoàn nổi tiếng trong vùng.

  Chỉ cần nhìn qua là biết ngay vàng thật hay vàng giả.

 • Tâm lý khí công

  Đêm

  • 0 Comments
  Lặng nghe êm êm tiếng dế

  Bình yên thế !
  Gió về xào xạc trên cao

 • Tâm lý khí công

  Thu rơi

  • 0 Comments
  Mưa rơi trên lá rơi

  Tay rơi đàn chơi vơi

  Thu rơi nơi đáy ly