Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  RỖNG THÔNG

  • 0 Comments
  Một nụ tinh khôi xanh lưng đá Một tiếng tinh khôi tóc tách trà

  Muôn sự tinh khôi từ thanh tịnh

  Tịnh đến tinh khôi bỗng hòa tan!

 • Cây nhà lá vườn

  Lão Ngưu 12 - Bảy Cô Lốc

  • 0 Comments

  Cuối cùng thì tình thương, năng lượng và những bó lá thuốc cộng với lòng kiên trì của lão Ngưu cũng đã chữa khỏi cho đàn chim bị bẻ gãy chân hôm nào. . .
  Chiều đến khi hoàng hôn lặng lẽ về trên đỉnh cô Tiên, . . . Lão già lại kiết ấn, trì chú cúng thí thực cho những linh hồn đang đói khát và đàn chim đã lại tập tễnh đi thành hàng theo sau người bạn già để nhặt cơm rơi. . . 
  Mùa thu đang về. . .về thật rồi!. . . Nó đang thì thầm tâm sự với rừng thiêng. . . .
  Lưa thưa lất phất. . .hắt hiu xào xạc. . .rì rì rầm rầm. . . âm thầm và mung lung. . . thâm trầm mà đầm ấm biết bao!

 • Tâm lý khí công

  Lão Ngưu 12 - Bảy Cô Lốc

  • 0 Comments
  Cuối cùng thì tình thương, năng lượng và những bó lá thuốc cộng với lòng kiên trì của lão Ngưu cũng đã chữa khỏi cho đàn chim bị bẻ gãy chân hôm nào. . .
  Chiều đến khi hoàng hôn lặng lẽ về trên đỉnh cô Tiên, . . . Lão già lại kiết ấn, trì chú cúng thí thực cho những linh hồn đang đói khát và đàn chim đã lại tập tễnh đi thành hàng theo sau người bạn già để nhặt cơm rơi. . .
  Mùa thu đang về. . .về thật rồi!. . . Nó đang thì thầm tâm sự với rừng thiêng. . . .
  Lưa thưa lất phất. . .hắt hiu xào xạc. . .rì rì rầm rầm. . . âm thầm và mung lung. . . thâm trầm mà đầm ấm biết bao!
 • Tâm lý khí công

  Cái sự học

  • 0 Comments
  - Chào chú Ba Gàn - Chào cụ Tưởng Vậy. . . Thưa cụ khi học đạo với minh sư mình, cụ đã học như thế nào?
  - Ta giao cảm với phần vô tướng của Thầy để “cái sự học” tự biểu thị qua trường năng lượng. Đồng thời chứng kiến lời nói và hành động qua phần hữu tướng của Thầy trong cuộc sống như là các thí dụ minh họa cho “Tri hành hợp nhất”.
  - Đó là về “lý”, còn “sự” thì như thế nào?