Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Xuân

  • 0 Comments
  Lắng nghe hoa đào nở

  Rung cánh mỏng ban mai

 • Tâm lý khí công

  Chứng ngộ

  • 0 Comments
  Thằng Đần vì nó đần nên việc làm của nó cũng độn!. . .

  Nó muốn thể hiện mình bằng cách quyết leo lên nóc nhà thế giới. Cứ tưởng nó nói chơi, ai dè nó leo thật.

 • Tâm lý khí công

  Người Thầy

  • 0 Comments
  Tùng, tùng, tùng , tiếng trống dồn thúc dục Rinh, tùng ,rinh, Rồng uốn lượn cùng mây Tùng cắc tùng, Rồng nhào xuống đất Vang lên tiếng cười, Thầy thấy lũ tụi con

   

 • Tâm lý khí công

  Chuyện của bạn tôi

  • 0 Comments
  Huân bỏ nghề, bạn bè ai cũng tiếc. Người giỏi nghề như anh thật hiếm lắm. Hiếm ai làm được từng ấy chuyện, hiếm ai có từng ấy kinh nghiệm, thế mà Huân đã bỏ nghề thật.
  Huân đã bỏ cái mỏ hàn, vốn đã gắn bó với anh từ thời thơ ấu. Bỏ luôn cả truyền thống gia đình, vốn rất nổi tiếng trong ngành điện tử và tự động. Có lần Huân tâm sự với tôi: