Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Ngày xuân đi lễ.

  • 0 Comments
  Tư Chim đi lễ đầu năm.
  Người đi lễ rất đông, xe gắn máy, xe hơi ngược xuôi bóp còi inh tai. . .bụi bay mù mịt. . . tiếng cười nói. . . chúc tụng. . .mua bán. . .mời chào, hoa cả mắt. . .điếc cả tai
 • Tâm lý khí công

  Ngày xuân đi lễ (tiếp theo)

  • 0 Comments
  . . . Thuyền lại đi tiếp. . . .phật thủ. . .mâm xôi. . . cầu Chun. . . khe Cắc Cớ. . .bây giờ thì lọt thỏm vào vùng Voi Phục. . .

  Tư Sún làm ra vẻ hiểu biết:

 • Tâm lý khí công

  Nguồn xanh

  • 0 Comments
  Con tim hoạ sĩ khéo,
  Vẽ thế gian muôn mầu!..
  Đức hoa khoe sắc thắm ,
 • Tâm lý khí công

  Đại nghi sinh đại . . .bí.

  • 0 Comments
  Năm Thợ Nề đang đốt vàng mã gồm: tiền vàng âm phủ, quần áo giày mủ bằng giấy đủ màu. . . .
  Hắn đang sì sụp khấn vái thì Tư Chim đến