Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chuyện tầm phào

  • 0 Comments
  Quán trà hôm nay có treo hai cái tranh rất đẹp. Không biết của huynh nào tặng. Hỏi chủ quán thì lão bảo:

  -  Không biết!

  Bức thứ nhất vẽ một người có vẽ mặt buồn vời vợi, đôi mắt nhìn xa xăm. Ở góc tranh có đề:

 • Tâm lý khí công

  Hãy là ta.

  • 0 Comments
  Thày đồ bị lừa mất tiền, bực mình, hận đời, ngửa mặt lên trời hùng hổ hỏi Thượng Đế:

  -         Thượng đế ơi!. . Sao ngài chẳng công bằng chút nào cả?

 • Tâm lý khí công

  ĐÂU AI CÓ.

  • 0 Comments
  Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện lâu dài.

  Một thầy tu đang chờ chết. Thấy mình đang có một số tiền lớn. Ông ta bèn tặng nó cho những bệnh nhân nghèo trong bệnh viện để họ trả tiền thuốc và tiền ăn. Vì thế ông được mọi người hết lòng khen ngợi.

 • Tâm lý khí công

  Phật chủ

  • 0 Comments
  Trong một buổi toạ đàm ngẫu hứng tại quán trà Dưỡng Sinh. Thầy Đồ Vi Tính hỏi Ba Gàn:

  - Tam giáo đồng nguyên", thì như vậy Phật học và Khổng học ắt có những mối tương đồng. Xin huynh cho một thí dụ minh hoạ cho vấn đề này?