Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Lão Ngưu: Phần 8 - Người bạn lặng yên.

  • 0 Comments
  Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . .
  Lưng dựa vào vách đá già đầy rêu. Khiêm tốn nép mình dưới gốc cây đa to tướng rễ chính rễ phụ chằng chịt phất phơ. . . . Lều cỏ trống hoang! . . . .
  Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . . .Thổi sạch tro ở bếp lên trời. . . .Thổi tung cả râu tóc của lão già, đang ngồi lặng yên quay mặt vào vách đá. . . .
  Dưới kia, sau lưng lão. . .Con sông Cái vẫn đang hát ca trong màn mưa xam xám. . . xiêng xiêng. . . . buồn bã!. . .
  Đằng xa kia, bầy trâu vẫn đang bình yên gặm cỏ trên dãy đồi nhấp nhô như bát úp. . . vàng nhạt. . . xôn xao vệt nắng quái mùa đông!. . .
  Trước mặt, ở cái khe nứt trên vách đá, đầu lửa cây hương lúc đỏ rực lúc nhạt nhoà như cái tâm tình của lão già. . . .lặng lẽ. . . sâu hun hút. . . .lúc đầy. . . lúc vơi! .
  -  Thế là người bạn lặng yên của lão đã ra đi! . . . .Tịch mịch mà đi vào nhân thế!. . . . Chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm, chẳng suy nghĩ gì, mà lại độ sanh!
 • Cây nhà lá vườn

  Lão Ngưu: Phần 8 - Người bạn lặng yên.

  • 0 Comments

   

  Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . .

  Lưng dựa vào vách đá già đầy rêu. Khiêm tốn nép mình dưới gốc cây đa to tướng rễ chính rễ phụ chằng chịt phất phơ. . . . Lều cỏ trống hoang! . . . .
  Gió rừng nghịch ngợm dạo chơi từ trong ra ngoài. . . .Thổi sạch tro ở bếp lên trời. . . .Thổi tung cả râu tóc của lão già, đang ngồi lặng yên quay mặt vào vách đá. . . .
  Dưới kia, sau lưng lão. . .Con sông Cái vẫn đang hát ca trong màn mưa xam xám. . . xiêng xiêng. . . . buồn bã!. . . 
  Đằng xa kia, bầy trâu vẫn đang bình yên gặm cỏ trên dãy đồi nhấp nhô như bát úp. . . vàng nhạt. . . xôn xao vệt nắng quái mùa đông!. . .
  Trước mặt, ở cái khe nứt trên vách đá, đầu lửa cây hương lúc đỏ rực lúc nhạt nhoà như cái tâm tình của lão già. . . .lặng lẽ. . . sâu hun hút. . . .lúc đầy. . . lúc vơi! . 
  -  Thế là người bạn lặng yên của lão đã ra đi! . . . .Tịch mịch mà đi vào nhân thế!. . . . Chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm, chẳng suy nghĩ gì, mà lại độ sanh!

   

 • Tâm lý khí công

  Ngủ ngoài trời.

  • 0 Comments
  Cảm ơn bạn CMU lại vừa sưu tầm và gửi cho Dưỡng Sinh một chuyện ngụ ngôn đặc sắc.

  Nay nhân lúc uống trà mời chư huynh cùng đọc cho vui với phần hậu ngụ ngôn của Tư Rượu Đế:

 • Tâm lý khí công

  Cốc hay hồ?

  • 0 Comments
  Một người bạn có sưu tầm và gửi cho Dưỡng Sinh một chuyện ngụ ngôn đặc sắc.

  Nay nhân lúc uống trà mời chư huynh cùng đọc cho vui với phần hậu ngụ ngôn của Tư Rượu Đế: