Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Con cá ao ta

  • 0 Comments
  Một người tu muốn tạo phong cách riêng đậm đà bản sắc dân tộc!
  Người ấy đi đâu cũng nói liên tục về cái gọi là: "Thiền dân tộc"
 • Tâm lý khí công

  Phục sinh

  • 0 Comments
  Một ngày anh đến chơi, tặng tôi tập "Nghiệm sinh 7" và tập bản thảo"Góp chuyện văn thơ và. . .thế thôi" .

  Cảm cái tình văn chương. . .Thương anh lặn lội đường xa! . . .

  Tôi làm tặng anh bài thơ "Nếu tôi vô niệm". . . nhân đọc bài thơ "Niệm khúc nếu tôi" của anh

 • Tâm lý khí công

  Đi về phía mặt trời

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu cùng chư huynh bài thơ của bạn Hương Gió
  Bạn ấy đã ngẩu hứng cảm tác từ bài thơ "Nếu tôi vô niệm" và bức tranh "Đi về phía mặt trời" của Mây
 • Tâm lý khí công

  Vô Thượng Không

  • 0 Comments
  - Tôi có cơ duyên được gần gũi vị Phật sống Việt Nam là ngài Lưu Công Danh và được ngài chỉ dạy.

  Bởi đã có người tự xưng là Vô Thượng Sư nên tôi cũng xưng tụng vị Phật sống của tôi là Vô Thượng Phật? Ông có nghe nói đến vị Phật sống ấy chứ?