Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Phi khái niệm

  • 0 Comments
  Thở dài Một cộng một bằng không! Tại sao...kỳ đến thế? Con nghe người ta kể... Một cộng một bằng hai! Nguyễn Thanh Hưng/9/12/2006 Cảm ứng từ bài thơ trên: Không hai Một Không cọng mọi Không Đều bằng Không như thế Còn nghe...
 • Tâm lý khí công

  Lời cảm ơn cuộc sống

  • 0 Comments
  Vẫn tiếng ho khụ khụ Tóc thầy giờ bạc trắng Đáy mắt lặng sâu hơn Thầy cười như mặn hơn Lời cảm ơn cuộc sống... Hiện hữu và hư không Thầy lồng bồng vô trụ Vẫn tiếng ho khụ khụ Chưa cũ đã thành quen. . . Thầy đã cho trọn vẹn Con vẫn thường...
 • Tâm lý khí công

  Công sức của con mọt

  • 0 Comments
  Hứng trăng Hắn nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà không sao có thể nhắm mắt được. Con mọt đang kẽo kẹt gặm nhấm chiếc giường của hắn, mà tiếng kêu khó nghe đó lại ở ngay trên đầu hắn mới điên chứ! Hắn với tay bật ngọn đèn và choàng dậy quan sát con mọt.....
 • Tâm lý khí công

  Tiếu lâm quanh bàn trà

  • 0 Comments
  Cười nho nhỏ thôi Xin gữi tới chư huynh hai bài thơ vui của Nắng Mai Về và Tư Rượu Đế. . . .Chư huynh có cười thì cười nho nhỏ thôi nhé!. . .Hềhề!. . .Coi chừng thầy A xà Lê nghe được thì bị phạt đấy!. . . Tớ không chịu trách nhiệm đâu!. . . . Cởi...