Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tâm bát nhã

  • 0 Comments
  Âm thanh và ánh mắt Biểu hiện quá trình tu Để biết rõ thực-hư Phải qua tâm bát nhã! Nguyễn Thanh Hưng Ngẫu hứng: Tâm nhã bát. . . Âm thanh và ánh mắt Lừa gạt quá trình tu Tâm nhã bát ngu tu Như mù sờ voi đói!. . . ...
 • Tâm lý khí công

  Nguyên Tắc Đầu Tiên

  • 0 Comments
  Không ''tu'' vẫn thực chứng Liệu có được vậy không? Mây, gió vốn hư không Chỉ cần không trụ tướng? Đó mới là thói thường Chưa phải là Tuệ Nhãn... Chỉ khi vẫn là bạn Dù không hẳn...con người! Dù bậc trên hay dưới Ngộ tính thấp...
 • Tâm lý khí công

  Cùng trôi

  • 0 Comments
  Vô hình, vô tướng lấy...gì trôi Cái ''ngã'' to này vốn rất hôi... Cùng trôi chẳng cố trôi cùng nữa Chẳng đoạt tranh chi, chỉ thấy ngồi... Nguyễn Thanh Hưng Cảm ứng từ bài thơ trên: Khỉ giành. . . Vô hình vô tướng...
 • Tâm lý khí công

  Văn Tự Bất Văn Tự

  • 0 Comments
  ''Văn tự bất văn tự'!'' Vậy bát nhã tâm kinh... Vậy giữa bao la tình ''Cái tôi'' đều vô nghĩa? Vừa mới đó hôm kia Em hỏi câu...quá khó...