Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chấp ngữ

  • 0 Comments
  Trôi vô sở trụ đâu rời bến. Thuyền rỗng chẳng chèo cũng chẳng neo! . . .

  -  Thưa cụ, như vậy là mình cứ ở yên chẳng làm gì tự nó sẽ thăng hoa tiến hoá đến bờ giác sao?

 • Tâm lý khí công

  Thăm chùa Dốc Lết

  • 0 Comments
  Gặp em ở cuối chân trời

  Ba chìm bảy nổi gặp đời mênh mang

  Ngỡ ngàng dốc Lết đền Cô

 • Tâm lý khí công

  Trăng xưa

  • 0 Comments
  Trăng xưa vẫn hát giữa đời
  Đi tìm trần trụi giữa trời đục trong
  Góp hương xa, bặt lửa lòng
 • Tâm lý khí công

  Thiện tai

  • 0 Comments
  Áo rách, đời rách, kinh bên nách.

  Sạch! . . .

  Gió thét, mưa quét, vui nhưng rét!