Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Ngại ngần

  • 0 Comments
  John lạc vào một vườn hoa. Lần đầu tiên nó thấy nhiều hoa hồng đến thế. Mà sao không giống như thế giới của nó. Hoa nhiều mà chẳng hề giống nhau tẹo nào thì phải. Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi. . . . Hình như vẫn đường nét như thế, vẫn màu sắc như thế, giống như hoa trong thế giới máy tính của nó. Mà sao vẫn có cái gì đó khang khác.
 • Tâm lý khí công

  Tự sự

  • 0 Comments
  Muôn triệu kiếp rồi anh đi đã mỏi
  Đường càng xa bụi lại càng dày
  Em cứ bảo mang bụi về dùng được
 • Tâm lý khí công

  Vô vị chân nhân

  • 0 Comments
  - Này Cỏ May!. . Giữa hai mắt có một con mắt nữa. Con mắt gần gũi, con mắt lặng yên!. . . Nó nằm giữa "Tướng" và "Vô tướng". . . Cùng cực nhỏ, sâu hun hút. . . nhỏ đến nỗi trùng với hư vô, mênh mang tràn đầy ánh sáng! . . .

  - Này Cỏ May! . . .Giữa hai tai, có một cái tai nữa. Cái tai gần gũi, cái tai lặng yên!. . . .Nó nằm giữa "thanh" và "vô thanh". . . . Cùng cực nhỏ, sâu hun hút. . . nhỏ đến nỗi trùng với hư vô, mênh mang tràn đầy giai điệu!

 • Tâm lý khí công

  Chuyện cổ không cổ.

  • 0 Comments
  Cu Tý và đám nhóc tì vây quanh ông già đầu bạc phơ, bụng phệ: - Ông ơi! . . Ông kể chuyện cho chúng cháu nghe đi, - Hề hề!. . .Được thôi. Ông có rất nhiều quà. Sau khi kể chuyện, ông có một câu đố nhỏ. Nếu các cháu trả lời được ông sẽ thưởng cho. Còn nếu không thì phải đấm lưng và nhổ tóc sâu cho ông. Đồng ý không? - Đồng ý. . . đồng ý