Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Bướm hút mật hoa

  • 0 Comments

  Vườn xưa hoa nở bướm về
  Sơn khê gió hát câu thề cát bay
  >>>
  https://youtu.be/oC2X-jPYO8Y

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 142

  • 0 Comments

  1. Lời nói đẹp là bỏ ra chi phí thấp nhất mà thu lợi cao nhất. Nhưng nếu chỉ nói mà không đi kèm hành động hiệu quả thì hậu vận của nó là rất tệ hại.

  2. Thức ăn trên bàn chưa ăn thì thơm ngon. Nhưng nếu thánh nhân ăn rồi nhả ra thì sẽ trở thành mất vệ sinh không ăn được.

  3. Không phải cái gì không biết cũng cần phải hỏi. Không phải cái gì dù biết rất rõ cũng cần phải trả lời. Nó là thiền vị chứ không phải khôn ngoan hay hợp lý.

  4. Kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh, khác gì tặng thầy chùa cái lược. Hậu quả thế nào thì bạn khắc tự biết. . .hề hề. . .

  5. Không nên học mật tông với bất cứ người thầy nào chưa từng trị một ca tà thành công. Bởi vì nếu mình tập mà có vấn đề thì thầy làm sao cứu?

 • Cây nhà lá vườn

  Ở đời cần có một tấm lòng

  • 0 Comments

  https://youtu.be/C6EsFWW9uBA

 • Cây nhà lá vườn

  Tập Dịch Cân Kinh ở Pù Luông

  • 0 Comments

  Nhận năng lượng của trời đất, tập Dịch Cân Kinh để tự điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe ở núi rừng Pù Luông.

  https://youtu.be/Ydzo0n-Fc_Y