Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đêm Lũng Cú

  • 0 Comments

  Đêm ngủ ở Lũng Cú. Nghe mây gió giao tình. Giật mình thức dậy viết bậy vài câu. Để đá núi cười chơi. Để cho đời thảnh thơi uống cùng ta ly cà phê Cực Bắc.

  Mây hoang vu
  Gió hoang vù
  Lũng Cu Lũng Cú Lũng Cù
  Mây thu tu gió mây mù gió tu
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn trên đường đi Ba Bể

  • 0 Comments

  (Ai thích thì viết tiếp vài câu cho vui)

  ***
  Rủ nhau ra chợ bán thơ
  Năm đồng một mớ thơ còn tươi xanh
  Thơ em rau sạch an toàn
  Thơ anh dê cụ lại toan vá trời
  Đạo Đời hai chữ phù du
  Anh đây em đấy cùng tu đã đời
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  - Đồng Bóng có phải là tà đạo?
  - Ở trong nhà thì không thấy bóng. Nhưng ra nắng đứng thì thấy bóng. Vậy người đang lao động ngoài nắng có phải là tà?
  - Không
  - Chưa có ánh áng tâm linh soi rọi thì không có bóng. Sinh hoạt dưới ánh sáng của “thường tịch quang” thì sẽ có Bóng của Đồng là thể xác vật lý. Đó là hiện tượng tự nhiên có chi mà chánh với tà chứ.
  - Bóng có phải là ở bên ngoài nhập vào cơ thể?
  - Này Cỏ May, không phải vậy. Như cái bóng của ông khi đừng ngoài nắng. Bóng hay “người bên trong” không ở trong ông. Cũng không ở xa ông. Bóng luôn theo sát Đồng là thể xác. Không trong, không ngoài, tương thuộc và phi nhân cách.
  - Vậy không có người nào nhập vào trong thể xác vật lý để điều khiển người Lên Đồng cả sao?
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tóc dài hỏi đạo...

  • 0 Comments

  Tóc dài hỏi đạo
  Lược cười:
  Đạo trẻ thì đen và dày
  Đạo già thì trắng và thưa 
  Đạo phi thường đạo thì chẳng dính gì đến già trẻ trắng đen. . .hề hề. . .
  - Hói đầu thì sao?
  - Ngoan không tóc chứ không phải bình thường tóc
  - Cạo đầu thì sao?
  - Trụ Tướng Không chứ hổng phải Chân Không. 
  - Để tóc để râu thì sao?
  - Trụ tướng Có chứ không phải Diệu Hữu.
  - Vậy phải thế nào?
  - Chẳng phải thế nào. . . .Hề hề. . . Ung dung qua lại, tự do tự tại giữa các khái niệm mà không đặt ra khái niệm mới
  >>>