Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  1/ Sự tương phản sẽ làm trí tuệ phát sinh và làm trường năng lượng thiêng liêng kết tinh mạnh hơn. Sự tương phản mà thậm chí là trở lực, không phải tai họa mà là cơ hội, nếu bạn thật sự hiệp khí toàn diện.

  2/ Nếu vì tò mò, bạn không thể biết tâm linh là gì, vì thiếu kiên nhẫn và có quá nhiều mối quan tâm.

  3/ Nếu vì thôi thúc để tìm kiếm về nội tâm. Bạn chỉ có thể thành triết gia, chứ cũng không thể biết gì về tâm linh. Vì bạn mãi luẩn quẩn trong tâm trí nhị nguyên. Bạn sẽ có những phóng chiếu riêng của tâm thức mình, chứ không chứng thiền.

  4/ Chỉ khi có sự nhập cuộc toàn diện cả thân và tâm. Bạn mới có khả năng hợp nhất với điều thiêng liêng. Nếu chỉ dùng thân hoặc chỉ dùng tâm thức, bạn bị phân liệt nên điều nầy là không thể.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May. 
  Nếu ông chỉ hiểu lời thì giống như ông đang giao tiếp với một xác chết.
  Nếu ông hiểu nghĩa thì giống như ông giao tiếp với một người sống.
  Còn nếu ông vượt lên trên cả lời và nghĩa thì giống như ông trong tình yêu với người mình yêu.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bạn bè mỗi đứa một phương
  Mình ta tại thế trăm đường gió lay

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đạo đức nhằm vào hạnh kiểm. Nhưng giác ngộ lại nhằm vào sự thuần khiết của chứng kiến.