Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi cơ hội gõ cửa bao giờ cũng có tiếng ồn. Hãy rộng lượng và chú tâm ở cơ hội. Đừng để tiếng ồn làm bạn phân tâm hoặc sinh ra va chạm mà bỏ qua cơ hội.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thượng đế chỉ cho quyền sử dụng. Nhưng không cấp quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Cái bạn đang có, chỉ là cho mượn dùng tạm. Vậy tham làm gì ? Cứ xài thoải mái đi ?

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Như một cuộn tơ. Nhuộm một chút sợi nào cũng dính. Chém một nhát sợi nào cũng đứt. Không phải cố tu nhiều pháp, mà chỉ cần trời đất hợp nhất với mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Là người khi một mình. Là con khi hùa theo đám đông. Và là "thánh" khi tuyên bố đại diện cho đám đông.