Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm đi lễ Bà Chúa Xứ/Châu Đốc

  • 0 Comments

  Cà phê Châu Đốc 
  Uống một cốc khoái 7 ngày
  Hề hề . . .
  Ai hay bún cá chợ trời 
  Ăn chơi một bát cả ngày mát c. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Rách

  • 0 Comments

  Đời rách ló đạo
  Đạo rách ló ngã
  Ngã rách ló. . . đời
  Hề hề. . .
  Khi hề hề rách, ló cái tanh hách thông thênh


 • Cây nhà lá vườn

  Đảnh lễ bằng Khí

  • 0 Comments

  1/Rỗng thân và tâm để Khí không biểu thị qua tâm xét đoán. 
  2/Đồng ở Tánh và hoà ở Tướng.
  3/Hiệp khí trong yên lặng và tỉnh giác.
  4/Linh phù(mantra) sẽ hiển thị để thể nhập Mandala của chùa.
  5/Nhớ không nên chỉ ngón tay vào tượng và bàn thờ hay bát hương mà vẽ phù hay kiết ấn. Khế ấn và linh phù chỉ nên hiển thị nhỏ, vi tế, kín đáo trước ngực.
  6/Thiêng liêng chứng minh và dạy đạo bằng cách hoá thân tự hiển thị khế ấn (mudra) vẽ phù vào đỉnh đầu, trán, hai mắt, miệng và 2 lòng bàn tay. Nếu làm bằng thể dục cơ bắp sẽ bị phạt.
  7/Hoá thân đảnh lễ thiêng liêng, năm vóc đụng sát đất với khế ấn trên tay.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Em như giọt sương
  vướng trên đầu cành khô
  Anh như giọt hư vô
  ngây ngô trên đầu ngọn cỏ
  Em tịnh trong gió
  Anh động theo điệu múa của cỏ
  Mặt trời lên
  Tịnh và Động đồng biến mất.