Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đi Huế chơi

  • 0 Comments
   (Ta về quét lá cho rừng)

  Ta về quét lá cho rừng
  Quét mây đón gió quét đò đón trăng
  Nắng về Hòn Chén nắng chơi
  Mưa về Hòn Chén mưa rơi điện Bà
  Ta về ta đã về đời
  Em về Thiên Mụ em khơi niết bàn
  Hề hề. . .
  ***

  . . . 

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công

  • 0 Comments

  1/ Đang có việc rối rắm khó giải quyết mà vẫn có thể ung dung nhàn hạ chơi cờ và thắng đối thủ giỏi cờ. Đó là đại định. Đó gọi là “ Tri chỉ nhi hậu hữu định. Định nhi hậu năng an. . .”

  2/ Đang có việc trở ngại cần phải dụng tâm lực giải quyết. Thế mà vẫn ung dung nhàn hạ làm được bài thơ hay, ý tứ thâm trầm, cảm xúc thanh tao, lay động lòng người. Người như vậy gọi là “cùng trôi”. Người như vậy gọi là “vô tác”.

  3/ Thiên hạ rủ uống rượu thì uống chất thơ trong rượu. Thiên hạ rủ làm thơ thì uống chất rượu trong thơ. Người như vậy gọi là “ nghệ sĩ tâm linh”.

  4/ Làm thơ theo cái hứng của mình gọi là thi sĩ. Lúc nào cũng tuỳ hứng với chúng sanh, còn thơ thì tự nhiên tuôn trào thì gọi là “đạo sĩ”.
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Yếu chỉ bài tập của Sóc ở rừng Tà Lài/ Nam Cát Tiên

  • 0 Comments

  Bước 1/ Hrih:
  Yên lặng, tỉnh giác, buông xuôi, không trạo cử, không hôn trầm, không lạc vào vô thức.

  Bước 2/ Um:
  Thân không, tâm không, hiệp với thể linh diệu vô tướng. Để thành yên lặng mà sẳn sàng chuyển động. Để thành trinh nguyên nhạy bén sẳn sàng biểu thị chứ chưa biểu thị. 
  Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không Không tức thị Sắc. Tánh Không Tịch.

  Bước 3/ A:
  Trời đất biểu thị thông qua thể linh diệu còn thể xác thì buông xuôi. Tâm trí phản ảnh chứ không cố nhận biết. Vạn pháp biểu thị mà Tánh không khởi Dụng.
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Pháp môn sợ vợ

  • 0 Comments

  Đi chơi thì phải có sức khỏe mới đi được. Ta tập võ thuật và khí công thì việc đó e ngại gì chứ? 
  Đi chơi thì rảnh rỗi mới đi được. Ta là người vô tích sự thì việc ấy có chi mà không được chứ?
  Đi chơi thì phải có tiền bạc mới đi được. Ta ơn trời nhờ nhiều người rủ cùng đi nên chẳng có tiền mà vẫn đi khắp nơi. 
  Đi với ta thì luôn rất hên vì không đau; không tai nạn; mà lại luôn gặp chuyện vui; chuyện thú vị; nên người ta thích rủ ta đi cùng. 
  Hề hề. . .Bạn biết không.Ông trời giúp kẻ khù khờ, nhờ vậy mà ta thành người rong chơi. Sống ở đời quan trọng chỉ là đi chơi, hơi đâu mà đấu đá giành dật chứ.
  . . .