Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Như con thú hoang 
  Ta lang thang theo cơn mưa rừng
  Rừng mù u, gió hú hoang vu
  Tình cũ, ngủ quên từ kiếp trước
  Cơn mưa chiều nay
  Lay nó thức dậy • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đánh dấu giọt mưa thu trên tóc em
  Sau khi chia ly
  Suốt cuộc đời
  Ta vẫn lang thang đi tìm giọt mưa 
  Trong cái lưa thưa của Sài Gòn xưa cũ.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Tiếng đàn buồn
  Luồn qua lỗ kim của cuộc sống
  Giai điệu con tim 
  Như sợi chỉ chìm trong mưa thu
  Đời ta cũ và rách
  Ông già mù
  Hãy khâu lại giùm ta


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lá mùa xuân
  Buâng khuâng chờ thơ xanh
  Lá mùa hạ
  Uống trà say nghiêng ngả
  Lá mùa thu
  Lệ rơi trong sương mù
  Lá mùa đông
  Gữi thiệp hồng cho anh