Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bóng tối đã đi mà ánh sáng chưa đến. Đấy là lúc bình minh đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là UM.
  Ánh sáng đã đi mà bóng tối chưa đến. Đấy là lúc hoàng hôn đang hình thành. Ngồi ở chỗ ấy gọi là HUM.
  Lúc đang tối, lúc đang sáng. Ngồi ở chỗ đang là. . .gọi là A.
  Nầy Cỏ May
  Um A Hum: nghĩa là chỉ có quá trình mà không có ngã.
  ^^^
  (Viết trên máy bay)

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments


  Giang hồ đi Hoàng Su Phì. Trước khi bay. Uống cà phê ở Tân Sơn Nhất. Hề hề . .Sắp lên núi, mặt mày tự nhiên có phong cách rừng rú.
  Có thơ rằng:
  Giang hồ ta thuộc giang hồ mánh
  Quá cảnh trần gian đến niết bàn

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Người ta thường than chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ta nghĩ không phải vậy, đó chính là tất cả.
  Ai cũng đến thế gian nầy với 2 bàn tay trắng và rồi ra đi cũng với 2 bàn tay trắng.
  Nhưng bạn biết chăng, cái còn lại thì nằm ở thế gian nầy. Làm cho cuộc sống nầy tồn tại và phát triển. Điều ấy là tự nhiên và quí giá, chứ cần gì phải sở hữu những thành quả của mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bạn phải khỏe mạnh, nhẹ nhàng, tươi tắn, trẻ trung, trinh nguyên, thì nhiên hậu mới có thể "chấp nhận sâu sắc" thực tại được.
  Nếu không, thiền chỉ là ngồi thư giãn và "an lạc" chỉ là từ rỗng và chết.