Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Ảo tưởng về sức mạnh và khả năng của mình. Sẽ khiến bạn bị hủy diệt.
  Nhưng làm cho mọi người không lường được hết sức mạnh và khả năng của mình. Điều ấy sẽ giúp bạn chiến thắng ở thời điểm quyết định.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Không phải đổ thêm dầu. Không phải dập đi ít lửa. Mà là đặt ấm nước lên rồi chuẩn bị pha trà.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Ngồi chơi uống trà vỉa hè tán dóc. Còn sướng hơn gấp vạn lần, giả vờ ngồi trang nghiêm để người khác quì lạy mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bản năng tinh thần là la bàn trong cuộc sống. Hiểu biết là đôi mắt. Niềm tin là đôi chân.