Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Sám hối trước

  • 0 Comments
  Đần: - Này Ngốc, mày tu lâu rồi mà sao lúc nào cũng phạm lỗi thế?

  Ngốc:

  -         Sao mày biết?

 • Cây nhà lá vườn

  Lão Ngưu 11 - Con cuốc hoa

  • 1 Comments

  . . . Thằng bé đi rồi, Tư Chim ném điếu thuốc đang hút dở. Hắn xắn tay áo bắt đầu gỡ chim bỏ vào lồng. . . . Có rất nhiều chim dính lưới. Nhưng lão gỡ con cuốc trước. . . . 
  Đã mấy mùa rồi. . . . 
  Có hai con cuốc cặp đôi với nhau cùng đến ngụ ở bụi tre gai sau lán trại Lão Ngưu. . . .Ngoài lúc nhặt cơm cúng thí thực, cả ngày chúng thường tha thẩn trong sân, chung quanh lán và dọc ven bờ con suối Cạn để kiếm ăn. . . . Chúng đã quen với ông già và con Mực, nên nhiều khi ngủ luôn trong lán. . . .Lão Ngưu rất quí chúng!. . . .
  Con cồ đã được cu Tý gỡ mang đi rồi. . .Con này là con mái. . . . Khi đến làm bệnh nhân của lão già chăn trâu, Tư Chim cũng đã thấy chúng

 • Tâm lý khí công

  Lão Ngưu 11 - Con cuốc hoa

  • 0 Comments
  . . . Thằng bé đi rồi, Tư Chim ném điếu thuốc đang hút dở. Hắn xắn tay áo bắt đầu gỡ chim bỏ vào lồng. . . . Có rất nhiều chim dính lưới. Nhưng lão gỡ con cuốc trước. . . .
  Đã mấy mùa rồi. . . .
  Có hai con cuốc cặp đôi với nhau cùng đến ngụ ở bụi tre gai sau lán trại Lão Ngưu. . . .Ngoài lúc nhặt cơm cúng thí thực, cả ngày chúng thường tha thẩn trong sân, chung quanh lán và dọc ven bờ con suối Cạn để kiếm ăn. . . . Chúng đã quen với ông già và con Mực, nên nhiều khi ngủ luôn trong lán. . . .Lão Ngưu rất quí chúng!. . . .
  Con cồ đã được cu Tý gỡ mang đi rồi. . .Con này là con mái. . . . Khi đến làm bệnh nhân của lão già chăn trâu, Tư Chim cũng đã thấy chúng
 • Tâm lý khí công

  Bài thơ của chim cuốc

  • 0 Comments
  Hè đã về rồi. . . Nắng vàng và những cơn mưa bất chợt. . . .
  Trong đầm, hoa sen yên lặng toả hương thơm