Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chơi. . .

  • 0 Comments
  Ta bên dòng suối Trăng trên đỉnh núi

  Ta chơi cùng trăng

  Trăng chơi cùng núi

 • Tâm lý khí công

  Đòng Đòng

  • 0 Comments
  Lúa vừa ngậm sữa non Lúa vào thì con gái

  Lúa mẩy nây...múa hát

  Long bong trong dòng mát

 • Tâm lý khí công

  Đọc OSHO nghĩ về. . .bặt!

  • 0 Comments
  Chúa có ba ngôi Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần

  Trùm tất thẩy là ngôi lời Chúa tể

  Nhưng rồi người có lúc hụt hơi

 • Tâm lý khí công

  Một mình

  • 0 Comments
  Mặt hồ vắng lặng Chẳng có bóng anh

  Hồ thành biển nhớ

  Thơ thành buồm rơi