Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Cái sự học

  • 0 Comments
  - Chào chú Ba Gàn - Chào cụ Tưởng Vậy. . . Thưa cụ khi học đạo với minh sư mình, cụ đã học như thế nào?
  - Ta giao cảm với phần vô tướng của Thầy để “cái sự học” tự biểu thị qua trường năng lượng. Đồng thời chứng kiến lời nói và hành động qua phần hữu tướng của Thầy trong cuộc sống như là các thí dụ minh họa cho “Tri hành hợp nhất”.
  - Đó là về “lý”, còn “sự” thì như thế nào?
 • Tâm lý khí công

  Họa thần cái

  • 0 Comments
  Phẩy lưng nét gió lòng muôn sáng Ngoằng mấy ô son cuốn mây trôi

  Trắng dăm vết múa vờn cánh hạc

  Kéo một đường môi miệng cóc cười

 • Tâm lý khí công

  Hứng

  • 0 Comments
  Tay hứng nước Nước tuốt đi đâu mất

  Còn lại duy. . .

  Duy một tiếng

 • Hỏi đáp khí công

  Huyền Quan Khiếu

  • 0 Comments
  Hỏi: Kính chào, Xin các Bác giải thích giúp Huyền quan khiếu là gì? và nó ở đâu? có tác dụng gì trong tu học? có...Phá cái khiếu này được ko? {chắc có thể gọi là đốn ngộ?}
  Thường ngày em chỉ hỏi...cái này có ăn được ko thôi, nay thì chịu rồi, nuốt ko trôi