Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  SẮC TỨC THỊ KHÔNG

  • 0 Comments
  Tư Rượu Đế đang ngồi tán dóc với Ba Gàn.
  Hắn huyên thuyên về thiền và chứng ngộ. Ba Gàn như bị tra tấn. Từ sáng đến giờ, đã gần ăn trưa rồi mà hắn vẫn chưa về. Rất nhiều lần lão định chen ngang để tìm cách rút lui vì đã quá mõi mệt. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cứ thấy Ba Gàn định nói Tư Rượu Đế lại xua tay gạt phắt đi và lại tiếp tục diễn thuyết liên miên bất tận.
 • Tâm lý khí công

  THẤY VÀ KINH NGHIỆM.

  • 0 Comments
  -Bát nhã là gì? - Có cái thấy sự vật "như nó đang là" - Đó chính là giác ngộ? - Không phải thế. - Tại sao không? - Có cái...
 • Tâm lý khí công

  Vô tự kinh

  • 0 Comments
  -Tu đi, chết lên niết bàn. -Sống còn không lên được huống hồ là chết! - Chết là chết cái tôi ngã mạn. Còn sống là lẽ đương nhiên của cái tự nhiên biết. - Thật không?! - Nghi ngờ cả kinh điển của cổ đức sao? - Kinh sách đều do con người viết...
 • Tâm lý khí công

  SÓI HOANG

  • 0 Comments
  Hê! . . hê! . .h . .ê . ê . ! . .

  Rừng đã cháy và suối nguồn khô cạn