Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tiêu đất trời

  • 0 Comments
  Chồi non chồi vọt ra mầm Tình câm rồi cũng âm thầm nở hoa Hoa cho một quả bầu to Làm kho đựng rượu uống tiêu đât trời Khơi khơi Áo nâu áo cấu lên trời Mời anh mây tới có lời hỏi xem Anh đem anh ném em rơi Vào nơi anh vẫn khơi khơi trong lòng...
 • Tâm lý khí công

  Ngũ trí Như Lai

  • 0 Comments
  Namo Guru Deva Dakini Hum Này Cỏ may!. . . Làm Phật sự có nghĩa là “Tánh tuỳ duyên hiển tướng”. . . Như gió thổi làm mặt hồ nổi sóng. . . Thông qua một duyên thì Phật lực tự hiển thị thành các tướng tương ứng. Đấy là người đã khế tánh! Còn nếu...
 • Tâm lý khí công

  Thực âm

  • 0 Comments
  Giọt Hư Không Bảy Xị xem trình diễn nghệ thuật sắp đặt Cảnh 3 : Tác phẩm có tên là "Thực âm" Sàn diễn tối nhờ nhờ Có tiếng sấm ầm ì. . . . Gió thổi mạnh Các lằn chớp xé toạc bầu trời vần vũ. . . . . . . . Quầng...
 • Tâm lý khí công

  Khi cái Tôi chết

  • 0 Comments
  Thăng hoa Bảy Xị xem trình diễn nghệ thuật sắp đặt. . . Cảnh 2: Tác phẩm có tên là "Khi cái Tôi chết" Sàn diễn tối thui. . . Có tiếng gió gào buồn bã và hoang vắng Tiếng khóc thút thít. . . nấc ngẹn. . . Tiếng thở dài...