Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Bút ý

  • 0 Comments
  - Chú Ba xem đây! . . . Vẽ chẳng phải vẽ mà là thiền hành! . . .
  Chẳng phải bố cục dàn dựng theo chủ đề mà là bút ý!. . .Giữa cái rung động trào dâng như bóp nát con tim và điệu vũ thiêng liêng của ngòi bút lông trên tờ giấy dó, có cái mặt trăng nhận biết yên lặng chiếu soi!
 • Tâm lý khí công

  TRUNG THU

  • 0 Comments
  Cuộc đời này có ai chọn được đâu

  Khi sinh ra

                       Ta đã là ta ,như thế...

 • Tâm lý khí công

  Duy tâm hay không

  • 0 Comments
  -Thế nào là "Vạn pháp duy tâm tạo"? -Không biết.

  - Điều ấy có phi khoa học không?

  - Không !

 • Tâm lý khí công

  Tái sinh

  • 0 Comments

  - Ông đang đọc cái gì thế?

  - Sách nói về sự tái sinh của các Lạt Ma.