Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Quán trà Hà Nội giới thiệu

  • 0 Comments
  Nốt nhạc của bản đại hòa tấu Giai điệu Trà - Chủ quán ơi! mở cửa! mở cửa! Cửa mở. Chúng tôi chào nhau. - Hôm nay tôi đến sớm để làm tiểu phẩm cho buổi uống trà đây. Ông Tư khệ nệ vác một bao tải đầy những thứ vật liệu gì đó để làm tiểu phẩm...
 • Tâm lý khí công

  Vũ Điệu Của Lặng Im

  • 0 Comments
  Chồi non khẽ nhú Đêm- chúa tể! Mang tính thiêng liêng vĩnh hằng... Có ai chưa một lần thao thức cùng đêm Để tự...đo xem đêm ''dài'' hay ''ngắn''? Đối với thiền nhân thì đó là điều chắc chắn Đêm- nhiệm màu! Lũ côn...
 • Tâm lý khí công

  Gió

  • 0 Comments
  Gió linh hồn Gió hay hàng triệu linh hồn Lang thang vô lượng kiếp? Em ơi! Trong cõi ta bà... Cõi anh và em Cõi của muôn loài, muôn giới Cõi của cái hữu hình, hư ảo Có kiếp nào đáng thương hơn kiếp gió không em? Con người đáng thương ư? Không! Con...
 • Tâm lý khí công

  Gõ cửa thiền

  • 0 Comments
  Ai đùa với trời đất Sáng : Tiếng mõ treo vách núi Lời kinh đổ xuống ngàn Ai đang còn vấn Phật Giật mình chim hót vang Trưa: Trên trời mây thả gió Dưới cây ai tịnh thiền Nắng dòm chùa trống hoác Hoa sứ rụng đầy hiên. Chiều: Một tay đỡ nắng...