Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Xin trà

  • 0 Comments
  Thưa quí khách, hai bác Quynh và Tư Rượu Đế, một người bận làm ăn, một người bận đi uống rượu nên chưa có điều kiện gặp mặt. Hai Lúa tui phát tâm làm công đức đưa giùm thư để nối nhịp đồng cảm:

  Giúp nhau

  Vẫn nghe nước biển vị mặn
 • Tâm lý khí công

  Nhị nguyên

  • 0 Comments
  Làm sọt rác kia chẳng dễ

  Hễ còn soi còn tỏ khó buông mình!

  Trăng, tâm với sọt rác này

 • Tâm lý khí công

  Học làm bồ tát

  • 0 Comments
  Cha mẹ đặt cho hắn cái tên Bảy Phố, với bao kỳ vọng... Nhưng cơm toi!. . .
  Mọi thứ ở đời đối với hắn đều vô nghĩa. Do đó hắn hành động thật ngố. Người đời thấy vậy bèn đổi hắn thành tên Bảy Ngố!
 • Tâm lý khí công

  Thảnh thơi

  • 0 Comments
  Ném trăng trả lại cho trời

  Quẳng tâm đi quách, cho đời bớt dơ!