Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Gàn

  • 0 Comments
  Có Ba nên con Gàn

  Biết mình đắc cô đơn

  Tinh khí thần hợp nhất

 • Tâm lý khí công

  Vô duyên

  • 0 Comments
  Cơm thừa canh cặn cũng hết rồi Còn ai mà hỏi, hỏi chi tôi

  Vô duyên nên miếng trầu thắm lại

  Một mình đơn độc cõi trần ai.

 • Tâm lý khí công

  Vô lối

  • 0 Comments
  Gánh tang bồng Cụ một kiếp rong chơi Dép một đôi Văng đi đâu một chiếc

  Sao không vứt nốt chiếc kia?!

  Cho nhẹ gánh

 • Hỏi đáp khí công

  Niệm thần chú

  • 0 Comments
  Bài ca đôi nạng gỗ - Thưa cụ câu thần chú : Um mani padme hum, có nghĩa là gì? - Thần chú không có nghĩa! - Tại sao thế? - “Nghĩa” thuộc phạm trù khái niệm, tức là sản phẩm của tâm trí. Trong khi thần chú lại thuộc về cái tối thượng vô giới hạn, nên...