Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tránh về đâu

  • 0 Comments
  Sáng sáng bình minh khẽ bước vào...
  Buồn vui chỉ từng ấy thôi sao?
  Nhọc nhằn thân xác làm chi nữa.
  Xin hãy quay về khỏi bến mê.
 • Tâm lý khí công

  Thiền tưởng

  • 0 Comments

  Hai Lúa tui lại làm cái việc đưa giùm thư. Mời hai bác Xanh9 và Cà Độc Dược nhận thư:

  NHỊ NGUYÊN. 

  Ném trăng xin ném cả thiền.
  Nếu còn chỗ đựng- xin phiền: ở đâu?
 • Tâm lý khí công

  Đi về phía mặt trời

  • 0 Comments
  Quán gió yên lặng và rỗng không.

  Gió từ hồ Văn Sơn hay từ rừng đại ngàn không biết mà lồng lộng vào ra!. . . Hình như có mùi bạc hà cay cay, mùi cỏ non đăng đắng, mùi gì mằn mặn thơm thơm như mùi của đại dương từ nơi quê hương xa lắc!

 • Tâm lý khí công

  Hạt mầm

  • 0 Comments
  Nơi vườn địa đàng Ta như hạt mầm thế gian

  Muộn màng

  Lang thang!