Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Dòng kênh và cái hồ

  • 0 Comments
  Cái hồ và dòng kênh tranh luận nhau. Cái hồ nói với dòng kênh với giọng kẻ cả:
 • Tâm lý khí công

  Ma

  • 1 Comments
  Ma mẹ hàng ngày vẫn doạ ma con: -Này, con đừng ra đường một mình, có ma đấy! Một hôm trời chập choạng, Ma con ra đầu ngõ, Ma mẹ bỗng nghe tiếng hét của Ma con: -Mẹ ơi Ma! . .Ma! . . . ...
 • Tâm lý khí công

  Thầy gàn

  • 1 Comments
  Một ông giáo gàn, đã gàn ông ta lại ra một bài toán gàn. Bài toán gì mà chỉ có đáp số. Đã có đáp số thì việc gì phải làm! . . Thế mà ông ta cứ bắt học sinh phải làm.
 • Tâm lý khí công

  Cơn lốc

  • 1 Comments
  Cơn lốc hè Xoáy tròn

  Bụi cuồng phong

  Ầm ầm dữ dội