Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Heo May

  • 0 Comments
  Heo may! Heo may! Đọng trên tay Lắc lay heo may

  Say gió trời

  Say tình đời

 • Tâm lý khí công

  Lá vẽ

  • 0 Comments
  Lá vẽ lên trời xanh Lời yêu thương của gió

  Đá viết trong lòng suối

  Tiếng mây trời ngân nga

 • Tâm lý khí công

  Lơ Thơ

  • 0 Comments
  Lơ thơ Nước chảy Lảy nhảy đá bay

  Yên lặng mà say

  Lảy khảy cung đàn đứt dây
 • Tâm lý khí công

  Vào rừng đừng khua lá

  • 0 Comments
  Vào đâu giữa chốn hư không Rừng hoang cô độc mênh mông gió gào

  Đừng vin lay động trời cao

  Khua mây rũ đục đi vào thiên thu