Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Lão Ngưu 9 - Mùa xuân cuộc đời.

  • 0 Comments
  Thế là mùa bão lụt đã qua. . . .
  Ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cánh đồng cỏ bao la rồi đậu trên ngọn luỹ tre làng xơ xác. . . .Bên dưới, Lại Giang nước lại lững lờ trôi. . . .
  Ông tha thì bà không tha
  Làm ra cái lụt 23 tháng mười!. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Lão Ngưu 9 - Mùa xuân cuộc đời.

  • 1 Comments

  Thế là mùa bão lụt đã qua. . . . 
  Ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cánh đồng cỏ bao la rồi đậu trên ngọn luỹ tre làng xơ xác. . . .Bên dưới, Lại Giang nước lại lững lờ trôi. . . .
  Ông tha thì bà không tha
  Làm ra cái lụt 23 tháng mười!. . .

 • Tâm lý khí công

  Hà Nội mùa chim làm tổ.

  • 0 Comments
  Chúng tôi dừng lại ven hồ Tây. Chiều Hà Nội sao buâng khuâng lạ!. . .
  Gió thu nhè nhẹ, hơi chút heo may gờn gợn mặt hồ. . . Ráng chiều trôi lăn tăn, tan vào bóng nước
 • Tâm lý khí công

  Đối trọng

  • 0 Comments
  Phòng tập thể hình, 6g sáng. . .
  -  Em nhớ chọn trọng lượng tạ cho vừa, làm sao để mỗi lần mình nâng chỉ được 8 đến 12 lần và đặc biệt để ý là lần cuối nhất định phải ráng hết sức mới nâng nổi. Em khỏe lên thì nhớ tăng tạ nặng hơn.
  -  Tại sao phải làm vậy hả anh