Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chỉ là cái móc áo!

  • 0 Comments
  - Chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Tổ Sư đều có hiển thị thần thông. Nay tại sao bảo trụ vào thần thông và các trò quái dị là sai chệch bản chất của pháp môn?

  - Nó chỉ là cái móc để móc cái áo choàng "chánh niệm, tỉnh giác, vô ngã, vô trụ tướng, thể nhập tánh".

 • Tâm lý khí công

  Vô tận đăng

  • 0 Comments
  - Thế nào là thầy?
  - Không có " Cái gọi là thầy".
  - Tại sao lại thế?
 • Tâm lý khí công

  CHỈ TRAO.

  • 0 Comments
  Âm thầm và lặng lẽ Ngày qua, lại ngày qua

  Chỉ trao và chỉ trao

  Hương thơm và mật ngọt

 • Tâm lý khí công

  Ngựa hoang

  • 0 Comments
  Ba Gàn và Hai Lúa lên thị trấn mua phân bón và thuốc trừ sâu. Lúc về bị nhỡ xe đò nên đành phải thuê xe ngựa. Không biết vì đường xóc hay vì bị ép ngồi chung với mấy lồng gà vịt và mấy bà lắm chuyện, mà từ khi về đến giờ Ba Gàn ngồi im lặng uống trà không nói gì.