Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chuyện của Tóc Bím

  • 0 Comments
  Niềm vui không nguyên nhân Từ ngày được mẹ giao phó cho chức vụ "quản gia", tóc bím tỏ ra rất đảm đang trong việc nữ công gia chánh. Theo mẹ đi chợ vài lần để làm quen với việc mua bán và mặc cả, sau rồi mẹ để tóc bím đi chợ một mình. Tóc bím...
 • Tâm lý khí công

  Tức khắc, tức thì. . .

  • 0 Comments
  Hồn đá Già Năm đang làm non bộ. Ở góc vườn, có mấy người đang tranh luận với nhau về việc gì đấy. Già Năm phủi tay, lấy khăn lau mồ hôi và tiến về phía họ. Một vị huynh thưa với cụ: - Thưa cụ có mấy người bệnh nhân vừa lành bệnh nay được học nâng...
 • Tâm lý khí công

  Đầu Trọc Bị Phỏng Vấn

  • 0 Comments
  Vô Một người "từ trên trời rơi xuống" tự xưng là "cán bộ nhà Trời" đến tìm đầu trọc xin phỏng vấn... - Nghe danh các hạ đã lâu, đến hôm nay mới có duyên được gặp mặt, quả là hân hạnh, hân hạnh! - Mô Phật, không dám! - Chẳng hay...
 • Tâm lý khí công

  Nhân đọc bài Vô sở hữu

  • 0 Comments
  Không Bấy lâu nay con nằm trong rừng rậm Chẳng tìm được lối ra - giữa bùng nhùng sự thế Con như con tằm nằm trong kén bủa vây Nay thoát xác nhờ bài " Vô sở hữu " Thầy ơi ! Thầy ở đâu ? Thầy ở đâu ? Mà trong con đang có nhiều mong...