Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tiếu lâm quanh bàn trà

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh hai bài thơ vui của Nguyễn Thanh Hưng và Năm Đờn Cò. Gọi là góp chút thư giản cho ngày “trà lá” cuối tuần. . . Duyên Muộn Cao nhân đến trước thềm nhà Chẳng hề giấu diếm mình là ''cao nhân'' Trẻ khờ...
 • Tâm lý khí công

  Hoa trà

  • 0 Comments
  Hoa bà! . . . Trà! Làm gì có trà Chỉ có mình ta Làm gì có ta Chỉ có mình trà Khà khà khà Tâm ta uống trà Trà uống tâm ta Lả nhả la nha Chén trà nở hoa … Đòng Đòng/16/12/2006
 • Tâm lý khí công

  Hứng

  • 0 Comments
  Bốn bề núi ắng. . . Một con thuyền buông Trôi vắng lặng Bốn bề núi ắng Nước xôn xao Tùng xèo tán xanh Tay hứng gió Hứng trong xanh Thanh khiết Lững lờ Im Mạc Tuấn/16/12/2006
 • Tâm lý khí công

  Chốn Thiên Thai

  • 0 Comments
  Ngày anh đến Ngày anh đến chốn thiên thai vọng mãi Tiếng đàn trầm dạo khúc hê thường Non có tỏ, núi có tường Nước xanh mây trắng cũng dường đi chơi Lay la ba cõi nhân gian Trên vay quảy gậy lang thang khắp trời Mưa hay nắng, Suối vẫn...