Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Món quà tặng bạn

  • 0 Comments
  Giếng ông Hổ,Yên Tử . . . . . Bạn chép tặng bài thơ nổi tiếng của Mãn Giác Thiền Sư: Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng đầu thượng lai Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. ...
 • Tâm lý khí công

  Mùa xuân cong

  • 0 Comments
  Uống nước Cam Lồ ?! Mùa xuân cong cong Nét vẽ lòng vòng Bước phong vân với chân trần tự do Cong cong đứng lại Ô! Ta ngẩn ngơ nhận ra mình Đang chơi với cỏ hoa Đang vẽ bức tranh chan hòa tiếng thở Tiếng thở của đất mênh mang Tiếng thở của trời thêng...
 • Tâm lý khí công

  Theo dòng yêu thương

  • 0 Comments
  Bỏ vào thùng rác cái bác ngủ khò, chẳng lo lạy Phật! Con tạo xoay Đường ngay đâu Giữa thênh thang, bước chân hoang tìm kiếm Con tạo quay Tiếng ai cười cay cay đăng đắng Mình ta lẳng lặng Nửa say nửa tỉnh, tình đi hoang Đời buồn Đời chơi lông...
 • Tâm lý khí công

  Còn nhớ !

  • 0 Comments
  Thuyền về cửa Phật Hòa thượng Phước Huệ xưa có thơ: Kinh điển lưu truyền tám vạn tư Học hành không thiếu cũng không dư Đến nay tính lại đà quên hết Chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Bạn LangLy có thơ rằng: Kinh điển lưu truyền tám vạn trên...