Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Thư riêng gửi chú Ba gàn

  • 0 Comments
  - Này chú Ba : “ . . . . Như người ngồi trong nước lại gào rát cổ xin ly nước!. . . "
 • Tâm lý khí công

  Thăng hoa và thoái hóa

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng Vậy.
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, vì sao chúng ta lại ưa thích và khuyến khích những tư tưởng và việc làm thiện hơn các cảm nghĩ và hành động bất thiện? Chúng chẳng giống nhau ở điểm vô thường và không có tự tánh độc lập hay sao?
 • Tâm lý khí công

  Chỉ còn lại nụ cười

  • 0 Comments
  Này em yêu, em hỏi anh thế nào là ngã và vô ngã, anh chẳng biết nói sao!
  Ừ, nói thì biết mình đang nói, làm thì biết mình đang làm, nghĩ cũng vậy. Không để làm gì cả, chỉ tỉnh giác.
 • Tâm lý khí công

  Giấc mơ xuân

  • 0 Comments
  " Trước mắt việc qua mãi Trên đầu già đến rồi Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước một nhành mai "
  Đêm rằm nguyên tiêu trời sáng trăng mà như không trăng!. . . Sa mù mờ mịt!. . . Vân hồ ngập tràn sương khói mơ hồ như thực như hư!. . .Vạc kêu quang quác! . . Trời không tối cũng không sáng, chỉ nhờ nhờ nhạt nhạt, man mác hiu hiu! . . .Rừng đào như trôi nhè nhẹ trong mây!