Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Duyên.

  • 0 Comments
  -Này Cỏ May!. . .đắc khí tức là đồng nhất mình với trời đất.

  Bởi năng lượng là cái đầu tiên của vạn pháp. . . Là cái "dụng" đầu tiên khi "thể" hiển thị thành vạn pháp.

 • Tâm lý khí công

  Thầy kính yêu

  • 0 Comments
  Nhân ngày nhà giáo chúng con xin gởi tặng Thầy bài thơ:

  Thầy kính yêu

 • Tâm lý khí công

  Rỗng không.

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng Vậy - Chào chú Ba Gàn.

  - Thưa cụ phải chăng :

  "Rỗng không mà chứng kiến .

 • Tâm lý khí công

  Linh sư.

  • 0 Comments
  (Kính tặng quí thầy nhân ngày 20/11)

  -        Thưa nội trong bài: " Thơ ở nhà Thật Chiêu" của bác Tư Rượu Đế có một câu con không hiểu xin nội giải thích giùm.

  -        Hềhề!. . . Cháu thưởng ông thứ gì nào?