Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Cây sứ.

  • 0 Comments
  Hoa, lá đã chín vàng

  Lơ đảng rụng đầy sân

  Ngày nào cũng ân cần
 • Tâm lý khí công

  Bình thơ

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu cùng chư huynh bài bình của bạn Trăng Khuyết về bài thơ "Có gì đâu" của bạn Hoa Gió. . . . .

  Cũng xin giới thiệu với chư huynh bài hồi âm ngẩu hứng của bạn Bầu Đá.

 • Tâm lý khí công

  Say nói

  • 0 Comments
  Một tên say trà, một tên say rượu. . . . 
  Hai tên gặp nhau bèn say nói. . . . Còn tớ là cái tên say biết. . .gặp cái gì cũng hay liếc để viết.
 • Tâm lý khí công

  Bọt và nước

  • 0 Comments
  -    Bố, vào tắm với con!

  -    Gì thế!

  -    Bố xem! Bong bóng nước này, đẹp chưa!