Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Múa rối.

  • 0 Comments

  Ai đã đôi lần thưởng thức môn nghệ thuật dân gian này đều biết, người nghệ sỹ ẩn mình sau sân khấu nhà trò. Tài năng nghệ thuật của người nghệ sỹ được truyền tải qua chú rối trò.

  A-     Múa rối là không múa gì cả, mà là trôi theo kịch bản bàn tay nhà trò. Múa rối đúng về hai nghĩa: Múa mà không múa lại là múa.

  B-     ?!
 • Tâm lý khí công

  Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

  • 0 Comments
  Thấy trúc xin đừng hỏi chủ nhân -Ngươi đến đây làm gì? - Xin Thầy an tâm, định tâm cho con. - Đưa tâm đây ta an cho. Nghe câu trả lời này tâm trí lập tức gãy đổ tan tành, mặt trời huệ chiếu sáng rực rỡ và Tổ đã trực ngộ. . . . . . . - Chuyện...
 • Tâm lý khí công

  Mơ thức

  • 0 Comments
  Này Cỏ May!. . .Ông đã hỏi ta thế nào là chánh giáo thế nào là tà giáo?

  Ông cũng đã hỏi nhận xét của ta về một số người mà ông quan tâm.

  Ta biết nói thế nào đây!
 • Tâm lý khí công

  Cháo lá đa

  • 0 Comments
  Bạn Hương Quê vừa gữi cho Quán Trà một bài thơ vui.

  Để quí huynh cười to hơn, cười lâu hơn và uống trà thấy ngon hơn . . hềhề! . . .Bác Năm Đờn Cò cũng đã ngẫu hứng mấy câu gọi là giao duyên cùng bạn Hương Quê.