Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Nam Mô Ngòi Bút

  • 0 Comments
  Chứng kiến Nam mô ai? Ai nam mô? Nam mô ngòi bút... Viết đi- nếu ngươi thích! Vẽ đi- nếu ngươi thích! Hê..Hê...Ta chứng kiến Ngươi làm! Hôm trước hỏi sư huynh- ''thiền mật'' Cái ti vi ''mật'' với em chứ không ''mật''...
 • Tâm lý khí công

  Diện rong chơi

  • 0 Comments
  Đá soi gương "Như thị" là cái thị như Chẳng như chẳng thị chẳng đi chẳng về "Như thị" có bóng chú hề Chú về chú diễn diện chú rong chơi. Thị đựng chơi như Đá ngồi lên đĩa Chĩa vào gương soi Đòi cái "Như thị" Thị...
 • Tâm lý khí công

  Chướng ngại

  • 0 Comments
  Thế à Một tuần ngồi gặm Buốt lắm răng đau Mặt cau như "như thị" Lại đi thì đỡ Cỡ nằm càng đau Miệng lại bảo nhau "Nghiệp" mau được trả Cảm ơn tất cả Tạo ra "chướng ngại" Để lại được hái Những trái quả tròn Làm đòn để...
 • Tâm lý khí công

  Mặc Đồ Đà Đừng Làm Bậy

  • 0 Comments
  Trăng nhìn Cúc lõa thể ''Ngẩn ngơ'' kiết già trong phòng tối. Trước mặt hắn là cây hương 4oả khói thơm nghi ngút và bức tranh sư Tổ to uỵch ngự trên tường. Hắn không nhìn thấy hình sư Tổ mà chỉ thấy ánh sáng đỏ của cây hương. Bốn bề...