Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  XIN GHÉ PADME

  • 0 Comments
  ?. . .?. . .?!. . . Này ông Lão gánh mặt trời đi đâu Đầu lệch nón trăng treo cành hoa vậy Ông Lão gánh nhật nguyệt về đâu đấy Một chiếc giầy gửi lại trốn tịch liêu Ông Lão ơi râu tóc pha sương chiều Gió vi vút thổi tung tà áo bạc Nếu giầy mỏi...
 • Tâm lý khí công

  Trước Tượng Đài Bồ Tát

  • 0 Comments
  Bỏ đầu nằm đấy. Xách đèn đi chơi! Lần thứ ba rồi con lên thăm mẹ Chẳng cho mẹ được gì- thấy ''điển'' lại đòi xin... Tham! Tại mẹ đại từ, đại bi, bao dung như biển lớn Nên con thỉnh chút ''điển'' có thấm tháp gì...
 • Tâm lý khí công

  Thờ . . . ơ!

  • 0 Comments
  Biến. . . Thầy dạy làm thơ Có chi mà ngơ Thầy thì giả tướng Thơ thì không thơ Có chi mà viết Hết ngủ thức rồi Người thì chẳng thấy Ta vào cuộc chơi Chơi đùa cùng gió Ta múa nơi trăng Quẳng bút cho xong Thờ. . .ơ. . .thơ ...
 • Tâm lý khí công

  Chiều Xuân Mai

  • 0 Comments
  Hồ đầy sương.... Gió lùa qua xóm vắng Có cánh cò yên lặng Đậu đầu cành cô liêu Có bóng chiều rơi nhẹ Nghe như là không nghe Cất tiếng kêu khe khẽ Em bay vào hư vô Bỏ cành khô ở lại Với nhạt phai gió chiều! Cỏ May/2003