Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đi làm về, em ghé mua ít đồ ăn rồi đón hai con. 
  Anh nhậu với bạn bè nhớ về sớm. 
  Đừng để mẹ con em chờ cơm nghe anh.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Đem thơ ra chợ Bà Hai
  Đổi bịch mắm cái với hai trái cà
  Cơm nguội thêm trái ớt già
  Lục bát dân tộc thiệt là rất cay
  Hề hề. . .
  ^^^

  (Bán thơ sỉ và lẻ)

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho tình yêu

  • 0 Comments

  Trong lá rơi có tiếng đàn khúc khích
  Trong tiếng em cười có tinh nghịch của bàn tay

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Đường không đi lâu ngày cỏ mọc. Tâm hồn bạn nếu lặng yên lâu ngày, tiềm năng sẽ mọc lên. Rồi mưa nắng cuộc đời sẽ làm nó xanh tốt.

  2/ Như nước đổ lá sen. Khi bạn là chính mình. Tính anh hùng và tính thiêng liêng không dính dáng gì.

  3/Như khí trời âm thầm ăn mòn sắt. Chỉ những người tin yêu bạn mới ảnh hưởng lớn tới bạn mà bạn không hề hay biết.

  4/ Khi đám đông quanh ta tin hay chống đối điều gì. Nếu không muốn nô lệ cho tâm lý bầy đàn. Hãy tự thân trải nghiệm điều ấy trong một thời gian đủ lâu.