Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Đi về 2 phía khác nhau thì biến mất không tồn tại.
  - Từ 2 phía khác nhau đi về một đích thì tồn tại mà xung đột.
  - Tồn tại mà hòa hợp không xung đột là nghệ thuật "Mình chơi trời đất làm". . .hề hề. . .
  ^^^
  (Hum)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Giác quan là những cánh cửa bạn có thể mở ra ngoài mà cũng có thể mở vào trong.
  Mở ra ngoài để nhận biết cảnh vật bên ngoài. Mở vào trong để nhận biết nội tâm của mình.
  Hề hề. . .
  Nếu bạn chỉ biết dùng một phía là quá uổng phí.
  Nếu bạn có khả năng dùng cả hai mà không chấp chặc vào kiểu nào. Thì gọi là pháp "Bất nhị" hay "không hai" của thiền.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Hãy để thượng đế chăm lo cho người khác. Và bạn chỉ phải hoàn thiện chính mình mà thôi. Đừng cố gắng cải biến người khác.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Sống vô dụng khác chi chết sớm.
  Này Cỏ May
  Đối với ta. Hữu dụng không phải cố làm lợi ích cho mọi người. Mà cứ chơi thôi, cứ nhàn thôi, không cố.
  Hề hề. . .
  Ta bị làm thiện do bản năng chứ không phải giác ngộ hay được đào tạo.