Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đặt cái tượng lên bàn thờ
  Đêm hoang sơ 
  Ta nghe hơi thở từ bên kia tâm trí

  Bỏ võ ốc vào cái ly thủy tinh
  Đêm một mình
  Ta nghe sóng hát 
  Bài tình ca, chưa được hát bao giờ • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 212

  • 0 Comments

  1/ Bi kịch của người tu là lão hóa quá nhanh. Mà trí tuệ và khả năng chưa thấy đến.

  2/ Đừng ở gần với người quá đúng. Đừng ở xa nguồn cảm hứng của mình.

  3/ Quá sáng suốt thường cô đơn vì thấy chỗ bất toàn trong mọi sự. Do vậy, trí tuệ phải đi liền với khoan dung độ lượng.

  4/ Người sáng suốt tự hỏi. Nói và làm như thế thì được gì? 
  Nhưng người nghệ sĩ thì nói và làm bằng cảm xúc.
  Còn thiền nhân thì nói và làm là "ngẫu hứng của tâm linh".

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lá thu nhẹ hơn 
  Sương thu mỏng hơn
  Tình thu nhiều ngu hơn
  Mạng nhện mùa thu ru lá ngủ
  Gió mùa thu vừa đủ để đung đưa


 • Cây nhà lá vườn

  Bào thai của thượng đế

  • 0 Comments
  Ta là đứa bé trong bào thai của thượng đế.
  Ta vô tác. Mẹ ta làm, ta như đã làm.
  Ta vô tư. Mẹ ta nói cười và ta hiện diện vô niệm bên trong.
  Ta không đi mà vẫn đến cùng nơi với mẹ.
  Ta không tu không hành đạo. Ta nằm chơi trong bào thai nên tự tại vô ngại.
  Ta không lo vật chất. Mẹ ta ăn thì ta ăn. Mẹ ta uống thì ta uống. 
  Không ai thấy được ta hay tiếp xúc với ta.
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta mãi là bào thai và chưa hề phải sinh ra.