Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Nầy Cỏ May

  • 0 Comments
   (Ngày mùa)

  Đổ gạo vào nồi nấu thì mới thành cơm. Nếu đổ đất cát vào nồi nấu, sao có cơm được?
  Nầy Cỏ May
  Hãy dùng lửa tam muội của hiệp khí để đun cái giác linh của mình. Dùng thử thách của đời đun đạo hạnh, thì mới có cơm tâm linh để ăn.
  Chứ đun cái miệng, đun cái thân, đun cái tâm trí. . .thì sẽ thành thị phi và ma sự.


 • Cây nhà lá vườn

  Nầy Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Khi ông biết có Khí. Khi ông có thể dùng ý chí điều khiển năng lượng ấy để trị bệnh cho chúng sanh, hay để trừ tà diệt quỉ. . .v.v. . . Thì quả thực ông vẫn chưa Kiến Tánh. Ông vẫn còn kẹt nơi hiện tượng, chưa hòa tan vào biển đại quang minh của bản thể.
  Này Cỏ May
  Đó chỉ là bờ mé.
  "Nghìn trượng đầu gậy". Ông hãy bước thêm bước nữa thì lọt vào bất tư nghì phi logic. • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mỉm cười trước nghịch cảnh 
  Chí thành trước người đời
  Thảnh thơi nơi còn chi
  Rong chơi nơi tức thì
  Vô vi tự qui tự biến
  ^^^
  (Đời)

 • Cây nhà lá vườn

  Viết bậy vẽ bậy để chơi

  • 0 Comments


  Ta ra giếng tắm mát. Rồi nằm ngủ trên bải cỏ đầy gió. 
  Cao cát về ăn trái bồ đề. 
  Cao cát kêu cát. . .cát. . .Nhen sóc chạy quanh vừa giật đuôi vừa kêu chộc. . .chộc. . .Chim ri ríu rít. Bướm bay chập chờn. Có mùi cửu lý hương cay cay nồng nồng. Chắc con chồn xạ hương lại vừa đến ăn cắp chuối.
  Hề hề. . . 
  Mấy con Quỉ nhỏ đứng hầu chung quanh. 
  Ta lấy bánh trên bàn thờ vẽ bùa rồi cho mỗi đứa một cái.
  Có tiếng sấm gầm ở chân trời. Trên màu xanh thẩm của Trường Sơn bổng xuất hiện vệt trắng của Thác Đổ.
  Mưa ngàn chắc đang về. 
  Ta huýt gió gọi con chó nhỏ rồi cùng nó leo lên đỉnh Hòn Dữ ngắm mưa. . 
  Hề hề. . .
  Dưới vực sâu, phong lan treo mình trên vách đá mờ mịt khói sương.
  ^^^

  (Chim Cao Cát về ăn trái bồ đề ở Nhà Tổ Diên Lâm).