Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ta là ai?

  • 0 Comments

  Ta là ai mà ngủ gật trong cỏ dại?
  Gió trả lời
  Ngươi là con dế mèn quen sống với côn trùng
  Ta là ai mà ca hát với vô cùng?
  Bóng tối trả lời
  Ngươi là bần cùng cả đời làm bạn với thiên nhiên
  Ta là ai mà thế thái gọi ta điên?
  Con kiến trả lời
  Người là kẻ rong chơi đi cả đời mà vẫn chơi chưa trọn
  Ta là ai không cánh mà cứ bay, không tay mà cứ gảy đàn, không chân mà vẫn cứ lang thang?
  Người điên hở hang trả lời  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 200

  • 0 Comments

  1. Khi sống trong chợ bạn sẽ không thấy có gì mâu thuẫn vì bạn là một mình. Khi chợ sống trong bạn nhìn đâu cũng thấy mâu thuẫn vì bạn là đám đông.

  2. Chân lý không phải là cái được nhìn nhận qua sự lập lại nhiều lần mà vẫn cho cùng một kết quả. Vì nếu kết quả mà đám đông thích...

 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn: Chiết tự

  • 0 Comments

  Đạo: là đao nặng
  Chứng: là chờ ứng
  Thiền: là có tiền mà không hát
  Nhẫn: là nhân ngã
  Gái: là gai sắc
  Thơ: là thờ ơ
  Đời: là đờ và y
  Trí: là tri mà sắc

  ....

 • Cây nhà lá vườn

  Ngồi thiền và luyện công ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

  • 0 Comments

  Tưởng đâu một kiếp phù sinh
  Ai dè lỡ hẹn với tình thiên thu
  Ta về gió ngủ trên cây
  Trăng xưa vẫn đấy tình xưa vẫn đầy
  Vội chi đạo vậy cần chi
  Vội gì đời vậy cần gì kiếp sau
  ...