Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Mời bạn thư giãn cùng Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đi hoa nở trong sương
  Ta về gió đã mang hương đầy nhà
  Sơn hà mấy dặm cỏn con
  Thu vào trong giọt sương non trên cành
  >>>
  https://youtu.be/GBtW37sivHI

 • Cây nhà lá vườn

  Hành hương Tây Tạng/2017

  • 0 Comments

  Thanh Bộc Động Phần 1

  https://youtu.be/hrBXimjOOEI

 • Cây nhà lá vườn

  Nhân ngày 20/11/2017

  • 0 Comments

  1/ Khi bạn là " cái biết", thì sự háo hức để biết không còn nữa. Bạn hiện hữu trần trụi với cái nhìn khách quan tự nhiên, không nô lệ với chính mình, cũng không nô lệ quan niệm của đám đông hay nô lệ với mọi thần tượng đời hay đạo. Bạn hiện hữu thuần khiết nên gọi là tự do hay giải thoát. Điều ấy gọi là " giải thoát sở tri kiến", nó đi liền với sự thảnh thơi và yên lặng.

  2/ Trong dốt nát bạn phạm nhiều sai lầm. Còn trong tri thức và hiểu biết bạn chỉ phạm duy nhất một sai lầm là " chấp ngã". Do đó nếu chấp vào sự hiểu biết của mình dù là biết về đạo. Bạn cũng sẽ ngày càng xa đạo vì đi ngược với lý " vô ngã".

  3/ Khi bạn bị gai đâm. Bạn có thể dùng cái gai thứ 2 để lấy cái gai thứ nhất ra. Nhưng nếu bạn cho rằng cái gai thứ 2 là diệu pháp cần phải giữ lại trong vết thương thì bạn đã lầm. Giáo lý như là cái gai thứ 2, dùng xong rồi nên ném nó đi.
  . . . 

 • Cây nhà lá vườn

  Nghĩa tình của thầy và trò

  • 0 Comments