Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 115

  • 0 Comments

  1. Tôn giáo thực sự không dính dáng gì đến giàu nghèo, trí huệ hay ngu dốt, đức tin hay thần thông, giúp đời hay ngồi chơi xơi nước. . .v.v. . Nó đơn giản là bản năng tâm linh.

  2. Bạn có đối lập, khi bạn còn có cái gì đấy che dấu. Và lúc đó đối lập là cần thiết. Khi bạn chí thành và tự nhiên, đối lập tự nó biến mất.

  3. Người có cá tính mạnh không phải là người tự do vì tâm lý đám đông đang khoe mẽ nơi người ấy theo chiều ngược lại. Nó là sự giả dối 2 lần. Người tự do, sự hiện hữu biểu thị tự nhiên nên bình thường. Cá tính là sự trưng bày, tự do là thực tại.

 • Cây nhà lá vườn

  Đi tìm con người thật

  • 0 Comments

  (Hỏi trời trời chỉ đất)

  Người con đi tìm con người
  Hỏi trời trời chỉ đất
  Hỏi đất đất chỉ Phật
  Hỏi Phật 
  Phật không nói năng
  Chỉ mỉm cười yên lặng

  Người con về bị bệnh mỉm cười

 • Cây nhà lá vườn

  Tánh Không

  • 0 Comments

  Mây trắng múa thiêng
  Gió và rừng cây chơi khúc nhạc thiền
  Thác đổ trên cao
  Suối chảy rì rào
  Nắng mưa trăng sao theo em đi vào cuộc sống 

 • Cây nhà lá vườn

  Tán dóc quanh bàn trà/chủ nhật/16/4/2017

  • 0 Comments

  - Thưa cụ, con là học trò sao cụ lại đảnh lễ con?
  - Hề hề. . .Ta đảnh lễ vị thầy tâm linh trong ông
  >>>
  - Thưa cụ, sau khi luyện công con thấy huyệt Bách Hội nằng nặng khó chịu. Tại sao thế? Xin cụ chỉ con cách khắc phục
  - Thư giãn cơ bắp, thư giãn tâm lý và thư giãn năng lượng. 
  - Thưa cụ, thế nào là thư giãn năng lượng?
  - Nhận thường tịch quang không nhận năng lượng của Ma và các vị Thần. Nếu nhận năng lượng của Ma và các vị Thần thì có thể có hiệu quả trong công việc tâm linh, nhưng sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần sẽ ngày một kém đi.
  >>>