Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Trẻ con hồn nhiên vì nó ngu. Người lớn muốn có tướng hồn nhiên thì phải giả ngu như trẻ con.
  Thời bây giờ tướng trang nghiêm bị lợi dụng quá nhiều khiến thiên hạ phản cảm và đề phòng.
  Tướng trang nghiêm tập được thì tướng hồn nhiên cũng sẽ tập được. Tâm theo tướng, tướng theo tâm. Tập như vậy lâu ngày, tâm sẽ tự thăng hoa chuyển hoá về chân thiện mỹ.
  Cứ im lặng làm thật tốt đi. Rồi bỏ hết đừng chấp. Hãy chơi đùa với con trẻ để học tập chúng nó. Xa rời hí luận, xa rời giáo điều trái tự nhiên. Thảnh thơi tự tại ở nơi thiên hạ không thèm tranh chấp.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Giải pháp chứ không phải phân trần.
  Hiệu quả chứ không phải làm nhiều.
  Tồn tại sau cùng chứ không phải chiến thắng
  Sáng tạo chứ không phải trang hoàng lại.
  Làm chủ chứ không phải đầy tớ giỏi.
  Tối giản chứ không phải bí hiểm.
  Hợp nhất với thiêng liêng chứ không phải thuyết giảng về "bất tư nghì".
  Rút kinh nghiệm tìm cho ra khuyết điểm chứ không đổ thừa cho nghiệp.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Từ chối lời khen là một cách để được khen theo kiểu khác ồn ào hơn. Người không khoe khoang là người có bản lĩnh mà che dấu. Do vậy thường bị người khác đề phòng.
  Hề hề. . .
  Muốn yên thân, không gì bằng hồn nhiên mà giả ngu.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Người từng trải thì hài hước chứ không quá nghiêm trang hoặc làm trầm trọng vấn đề.
  Hài hước thì dí dỏm chứ đừng châm biếm.
  Hề hề. . .
  Cứ làm thiện làm tốt đi. Nhưng đừng bao giờ nói về làm thiện và lòng tốt. Bởi xã hội ngày nay không còn ai tin vào những điều ấy nữa và thiên hạ sẽ cho rằng bạn đang lợi dụng những từ hoa mỹ nầy.