Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  1. Khi mới đắc khí, luyện công chưa tự xuất hiện khế ấn (mudra). Chay mặn tùy duyên, có gì ăn nấy, chủ yếu tịnh tâm lúc ăn là được.
  2. Khi đã hiệp khí toàn thân. Cần sống hòa hợp với mọi người. Nhân văn, nhân ái, phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục và luật pháp nơi đang sinh sống. Có thể dùng năng lượng để giúp người đời khỏe vui hạnh phúc.
  3. Khi đã hiệp khí mà khế ấn (mudra) chưa tự xuất hiện. Thì thầy là Huấn Luyện Viên thế gian dạy đúng các nguyên tắc của thể dục thể thao, dưỡng sinh và thư giãn. Các kỹ thuật của tâm linh tôn giáo là không cần thiết.
  . . . . • Cây nhà lá vườn

  Ngẫu hứng bên bờ sông Sài Gòn

  • 0 Comments

  Ta nhàn vì tâm linh với ta là ổn định và tùy thuận.
  Do mục đích, cách sống, cách hành thiện là giống nhau nên ổn định và tùy thuận.
  Người ngồi gần lửa thì được ấm, ngồi gần hoa thì được thơm. Do ta luôn ở trong trường năng lượng của thiêng liêng nên được thơm, được nhàn, được vô sự.
  Thiên hạ đồng cảm, ta vui vì được làm thiện. Thiên hạ không đồng cảm, ta vui vì trở thành quí hiếm.
  Ta dấu điều thiêng liêng trong cái tầm thường. Dấu cái vĩ đại trong cát bụi trần gian. Không mang theo gì, mà cái chi cũng tùy dụng.


 • Cây nhà lá vườn

  Ngao du Bình lập, Diên Lâm, Suối Ngỗ, Ban Mê, DraySap

  • 0 Comments
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 148

  • 0 Comments

  1. Hoa cỏ may là đẹp và duyên dáng vì chúng không mang ý tưởng phải lớn như hoa sen. Dù là bất kỳ cái gì thì bạn hãy là chính mình, thăng hoa phát triển để cái ấy có ích, đẹp và ngát hương.

  2. Có thể người khác nói ta lạc hậu. Nhưng ta hạnh phúc vì ta sống mà không so sánh. Hề hề. . .Ta không ngừng thăng hoa phát triển về cái đẹp và cái thiện. Nhưng ta đơn giản chấp nhận ta và chấp nhận mọi người y như vậy . . .như vậy. . .mà không so sánh.

  3. Hề hề. . .Cố gắng thành Phật bạn sẽ tự làm khổ mình. Hãy sống như Phật đã từng sống, nhưng là bạn sống chứ không phải Phật sống.