Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thăm chùa Đồng/Yên Tử

  • 0 Comments

  Đồng trời đồng đất, đồng thiên hạ
  Đồng cái bất đồng, thông chân không
  Hòa đời hòa đạo, hòa nhân thế
  Hòa cái bất hòa, tỏa tịch quang • Cây nhà lá vườn

  Nhàn du Yên Tử /Xuân Đinh Dậu 2017

  • 0 Comments

  Phù Vân tan hợp mây lành
  Tùng xanh thác lạnh, chạnh lời khói sương
  Vô thường hoa nở ngát hương
  Chim kêu rừng trúc trăm đường gió lay

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 109

  • 0 Comments

  1. Cuộc sống ngắn lắm. Hãy sống chậm lại. Hãy tha thứ thật nhanh. Đừng mất thời gian nói những lời rỗng tuếch và làm những hành động vô ích.

  2. Lao động khiến bạn cọ xát với cuộc đời nầy.Nó khiến phần vỏ tróc ra và phần lõi đời xuất hiện. Nếu tu học mà thiếu lao động chân tay và lao động trí óc thì bạn chỉ là gỗ tạp.

  3. Yên lặng lắng nghe, yên lặng quan sát, yên lặng để cái thấy cái biết của tâm trí lắng xuống thật sâu không còn là những cảm thọ kích động. Nhiên hậu mới mỉm cười và hành động.

  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm giang hồ

  • 0 Comments

  1.Tào Tháo xưa đã nói: Biết sai sửa sai nhưng đừng nhận mình sai.
  Tào Tháo ngày nay: Biết sai không cần sửa sai, chỉ cần đổ lỗi cho thằng mình ghét làm sai.

  2.Tào Tháo xưa đã nói: Ta thà phụ thiên hạ chứ đừng để thiên hạ phụ ta
  Tào Tháo ngày nay: Ta đóng vai phụ, thiên hạ không thể phụ ta vì phải gánh trách nhiệm thay ta

  3.Tào Tháo xưa đã nói: Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược
  ...