Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Mèo gàn

  • 0 Comments

  Mèo gàn bắt chuột thiên đàng
  Chuột thiên đàng trốn xuống trần gian
  Mèo gàn tìm chuột trần gian
  Chuột trần gian trốn trong tâm mèo gàn 
  Mèo gàn bèn lên đàng truy tìm chân lý
  Chân lý chỉ, chuột đang ở thiên đàng
  Mèo gàn tu để lên thiên đàng bắt chuột
  Chuột thiên đàng lại chạy xuống trần gian
  Hề hề. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trời đất là cái bình lớn
  Sợi tóc em là cành hoa 
  Tình yêu nghĩa là cắm vào bình
  Đạo nghĩa là minh minh lúc bình còn chưa có
  Này em
  Không gió mà phất phơ
  Hoang sơ, mù mờ, mà cái chi cũng là thơ là nhạc


 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mút Ti bú tay/ 4 tháng tuổi/Ông ngoại vẽ tặng
 • Cây nhà lá vườn

  Cây ớt ở Pù Luông

  • 0 Comments

  Đêm đã dứt mà sáng chưa bắt đầu
  Nơi kẽ gữa ánh sáng và bóng tối
  Chỗ không lờ mờ mà cũng chưa có hơi thở
  Cây ớt bất ngờ chín đỏ
  Màu của gió và lửa trong sương
  Ta cùng mây Pù Luông thích đứng ngoài sương nơi đầu đường của sinh tử
  Trái ớt chín, tự nó là duy nhất một.
  Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau không bao giờ có lại
  Ha ha. . .ha. . .
  Có con chuồn chuồn tìm đậu trên giọt buồn của trái ớt.