Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Con tim nằm ở ngực. 
  Con tim không thực nằm ở miệng
  Con tim nổi tiếng nằm ở tiền
  Con tim thiêng liêng có nhà riêng ở báo chí
  Con tim vô trí ra đi với bất tư nghì
  Con tim vô vi . . .hề hề. . .
  Thế nào cũng đi chơi bậy

 • Cây nhà lá vườn

  Chạy marathon khi tu

  • 0 Comments

  Chạy marathon khi tu. Chạy vượt rào khi sáng tạo và chạy nước rút khi cống hiến.

 • Cây nhà lá vườn

  Phẩm chất cuộc sống làm tuổi thọ có ý nghĩa

  • 0 Comments

  Phẩm chất cuộc sống làm tuổi thọ có ý nghĩa. Thiền vị trong cuộc sống làm con đường tu hành của bạn đáng để theo.

 • Cây nhà lá vườn

  Như xương rồng sa mạc

  • 0 Comments

  Như xương rồng sa mạc. Hãy biết dưỡng sức để tồn tại trong nắng gió cuộc đời. Và đủ lực để khi mưa xuống trổ bông ngay. 
  Hãy bế Tinh dưỡng Khí tồn Thần. Ham biểu thị là chết yểu.