Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Tui nghèo nhưng tui xài sang. Tui không hở hang Tui rất đàng hoàng. Tui không làm tàng. Cũng không mơ màng. Tui chẳng thở than. Tui tu cái pháp lang thang. Khi chứng thì lên đàng. Hộ khẩu trần gian, nhập lậu niết bàn. Lên trển làm quan. Kiếm tiền về trần gian sang chảnh. . . Hề hề. .
  ^^^
  (Tui là Bà Gan chứ hổng phải Ba Gàn)

 • Cây nhà lá vườn

  Mưa thu, Bồ Tát ngồi giữa vườn hoa vô ưu.

  • 0 Comments

  Mưa thu, Bồ Tát ngồi giữa vườn hoa vô ưu.
  ^^^

  (Xin lỗi, hình khi nãy bị thiếu nét. Tui phải đưa lại)
   — ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Cây nhà lá vườn

  Đạt Ma xuống phố

  • 0 Comments


  Xuống phố. . .xuống phố
  Đời bây giờ rất Ngộ
  Hề hề. . .
  Thiên hạ ai cũng là Tổ
  Bất lập bất vô
  Xuống phố coi chừng sẽ bị độ
  ^^^

  (Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Nếu là tâm linh thì cái gì cũng đẹp, cũng thú vị. Ngược lại, trong cuộc sống, mỗi khi bạn thấy cái gì đẹp và thú vị, thì lúc ấy bạn đang ở trong môi trường tâm linh.
  - Lúc ấy, nếu bạn có thể nhập thần để sáng tạo trong công việc hay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn là người tâm linh.
  - Nếu không hạnh phúc, không sáng tạo, không hiệu quả. . . thì tâm linh ấy chỉ là hoang tưởng.