Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Viết bậy vẽ bậy 2

  • 0 Comments

  Làm việc mệt rồi thì mời bạn nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi làm tiếp. Còn đi chơi nhiều quá mệt rồi thì cũng mời bạn vào đây nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi lại đi chơi tiếp. . .Hề hề. . .

  https://youtu.be/hre8i-ppGkA

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Soi đèn để thấy bóng tối
  Em không thấy bóng tối 
  Chỉ thấy con rối của linh hồn
  Khi tình yêu hẹn hò với bóng tối
  Bóng tối bối rối úp mặt vào tim em
  Khi ánh sáng hẹn hò cùng bóng tối
  Em bổng thành nguồn cội của đời anh

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đường xa chân bước vai mang
  Sao bằng vất quách thênh thang tháng ngày
  Quảy đạo cũng nặng như đời
  Sao bằng vô sự thảnh thơi chơi đùa
  Được thua như gió đồng không
  Rỗng không vô sự thông thông tự huyền
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Như cái nĩa.
  Định mệnh cắm phập vào cuộc đời.
  Chúng ta là miếng bít tết hay chúng ta là miếng đậu phụ thì có chi khác?
  Vấn đề chỉ khác khi chúng ta là người ăn sáng?
  Hề hề. . .