Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Có thể bạn thường bố thí

  • 0 Comments

  Có thể bạn thường bố thí. Nhưng không có nghĩa khi có xung đột lợi ích với người cùng cọng tác mà bạn chịu nhường nhịn. 
  Hề hề. . .Bố thí của bạn khi ấy chẳng qua là muốn mọi người kính trọng mình chứ chưa thực chất.
  Với người cùng cọng tác đã khó. Huống hồ đối với đối tác. Khi có xung đột lợi ích mà giữ được nhân phẩm và tình người mới thực sự là người đạo đức.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Công thần thì mỏi chân
  Hết phần thì mỏi cổ

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Kệ tui
  Tui vui mà hổng ảnh hưởng gì ai
  Sao tui phải nghe ông
  Cuộc đời ông, chứng minh đi
  Có gì hơn kẻ khác?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trời chỉ có một
  Đất chỉ có một
  Cuộc đời nầy chỉ có một
  Nên em phải là cái trước một
  Mà vẫn có em
  ^^^

  (Một)