Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 158

  • 0 Comments

  1/ Còn vướng bận thì đi chơi không vui được. Đi chơi mà còn không vui thì sống làm sao vui ? Sống thì bao gồm tu và không tu, cho nên sống mà không vui thì tu làm sao vui được.

  2/ Vướng bận là do "chấp" chứ không phải do tình huống. Cho nên còn chấp dù là chấp tu hay chấp không tu đều tạo ra vướng bận chưa thể tự tại vô ngại được.

  3/ Còn "ngã" thì còn chấp. Dù là "chấp" hay chấp vào "cái không chấp".

  4/ Ngã thì luôn luôn có đấy dưới 2 dạng "chấp ngã" hay chấp"vô ngã".
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thanh Bộc Động Phần 2

  • 0 Comments

  Đường lên Thanh Bộc mù sương
  Chim kêu hoa nở mây vương hương thiền
  Thênh thang vừa bước chân nhàn
  Niết bàn vừa với trần gian vô thường
  Bốn phương mưa bụi trắng trời
  Rong chơi ta với trà đời túi thơ
  Hề hề. . .
  >>>
  https://youtu.be/1UQEIl7tAJ0

 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm Nara

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  1/ Khi ông đã hiệp khí toàn thân. Ông yên lặng, tỉnh giác và buông xuôi trong trường năng lượng thì ông có thể giao năng lượng với mọi đối tượng mà ông tương tác. 
  Nếu đối tượng đồng cảm, thư giãn, buông xuôi và chấp nhận ông thì các biểu thị của sự tương thông nầy sẽ hiển thị ngay tức khắc, gọi là " đắc khí". Do vậy mà ông có thể dùng các phương tiện thiện xảo như lời nói, âm nhac, hay hình ảnh để tạo sự đồng cảm nơi đối tương, giúp cho sự hợp nhất năng lượng nầy dễ dàng xảy ra.
  Nầy Cỏ May, đó là nguyên lý của việc "phát công".
  . . .