Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đạo mạo trang nghiêm cường điệu tài đức, thì khi phạm tội sẽ bị khép tội chết.
  Đó là công tâm của luật pháp.
  Còn như người nô bộc dễ dạy dễ sai, thì khi phạm tội sẽ được tha. 
  Đó là khoan hồng độ lượng của chủ.
  ^^^
  (Uống rượu trên đồi tình yêu/Seoul)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Biến cái không thể thành có thể thì chắc chắn thành công. "Không thể" có được do ta che dấu khả năng thành công.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mọi việc trên đời không thứ gì là không thể nhịn:
  - Khi xem là nhẫn nhục thì khó nhịn. 
  - Khi xem là trò chơi thì dễ nhịn.
  - Khi xem là sách lược để chiến thắng thì vui thích hăm hở và cố gắng làm.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đời là một giấc mộng lớn. Vậy thì ta phải sống cho thỏa chí bình sinh để không uổng phí một giấc mộng đẹp đến như vậy. . .hề hề. . .