Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu gỡ cái mặt nạ làm củi đun trà
  Ha ha. . .ha. . .
  Hắn thường nấu trà
  Mà chưa bao giờ phải mua củi

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu nhìn vào đền đài tự hỏi:
  "Bản lai diện mục" của các ngài là gì ?

  Phố vắng mưa thu
  Đi chơi
  Cho đời bớt ngu, thì tu mới được.
  Hề hề. . .
  ^^^

  Phố vắng mưa thu

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1- Lời nói là hàng giả của ý nghĩ.

  2- Tiềm năng biểu thị: tâm linh.

  3- Làm bằng chức năng không làm bằng quyền lực: đạo đức.

  4- Làm bằng bản năng: đời.

  5- Trời đất thông qua mình làm: đạo

 • Cây nhà lá vườn

  Nghìn mắt nghìn tay. . .

  • 0 Comments

  Nghìn mắt nghìn tay. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nhập định giữa mùa gió chướng. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.