Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
         

  Ngày mưa đi uống cà phê
  Đi về mới biết mưa mê ông già
  Ông già ổng uống cà phê
  Mưa về mới biết ổng mê phê cà
  Cà nhà cà quán cà đời
  Cà qua cà lại đạo đời cùng phê
  Hề hề. . .
   

 • Cây nhà lá vườn

  Cười chút chơi

  • 0 Comments

  Véo con mèo, hỏi đạo của em tròn hay méo?
  Mèo liền kêu: méo
  Ghẹo cụ Ba, hỏi đạo của cụ méo hay tròn?
  Ba Gàn cười: chẳng méo chẳng tròn chẳng bao giờ mòn mà luôn luôn khéo.
  Hề hề. . .
  Đạo của bạn tròn hay méo?


 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 136

  • 0 Comments

  1. Bằng sự kính trọng và trầm tĩnh. Khi nói chuyện với ai, hãy nói với chính con người ấy. Đừng nói với tướng trạng bên ngoài hay giá trị ảo của người ấy mà đám đông đã sơn phết cho. Còn khi người khác nói chuyện với mình, thì cũng vậy, hãy xem họ có thật nói chuyện với chính con người mình hay dùng mình như cái cớ để cường điệu về bản thân. Điều ấy gọi là “chí thành”.

  2. Hãy là chính mình và đừng là con người cũ nữa. Nếu chưa được vậy thì việc tu tập của bạn là vô ích vì bạn chỉ là đang lún sâu vào một kiểu tâm lý đám đông khác mà thôi.

  3. Con người thật của bạn như là đang được che chở và bảo vệ bởi thân xác và các tướng trạng bên ngoài. Cái đấy nó làm cho không ai có thể tác động được tới tự do của bạn. Cho nên cách đối xử của người khác với bạn chỉ là họ đang nói đang tác động tới bề ngoài của bạn mà thôi, chứ không thể tác động đến bạn được. Vậy cớ chi bạn lại giận và phản ứng chứ. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ tự do giữa muôn vàn tác động của xã hội.

 • Cây nhà lá vườn

  Con sư tử đá

  • 0 Comments

  Con sư tử đá buồn thiu
  Cái bóng nó lớn và dài thườn thượt
  Nó nhớ rừng nhớ non nước
  Nhớ hòn đá trước khi thành sư tử