Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Dù công lớn hơn. Nhưng nên nhận phần thiệt hơn và nhường tiếng thơm cho đồng đội. Đó là nghệ thuật an toàn sau thành công.

  2/Ánh sáng từ nội tâm sẽ làm vẻ bên ngoài bình thường trở nên lộng lẫy.

  3/ Bạn không thể vấp một quả núi. Bạn chỉ có thể vấp ngã do hòn sỏi trên đường đi.

  4/ Câu hỏi khó là của người có học thức cao. Nhưng câu hỏi không thể trả lời lại là của trẻ con.

  5/ Sáng tạo luôn hồn nhiên và xảy ra một cách bốc đồng.

 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn ngày chủ nhật

  • 0 Comments


  Báo cáo của cảnh sát: Người đàn ông vô sự, còn con chó thì bị rụng hết răng. Chủ chó bị phạt.
  Kể từ đó con chó dữ ăn chay không thể ăn thịt được nữa và nó cũng trở nên rất hiền vì không còn răng để cắn ai. . .
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
  Uống trà đi. Đi chơi đi. Làm là trời đất tự nhiên làm.
  Cùng cái xác nầy mình dùng để đi chơi. Còn trời đất thì thông qua đấy để làm. . . .Cho nên thiên hạ thấy mình làm. Thực ra là mình đang chơi.
  Bởi vậy theo kinh nghiệm của phó thường dân. Nếu ai tranh ông trời làm là tự làm khổ mình
  Hề hề. . .
  Danh tiếng gì, tiền bạc gì, rồi cũng chui xuống đất. Bộ quên rồi sao . . .
  ^^^

  (Uống trà đi)
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đời nầy chẳng có thần tiên. Nhưng được sống như thần tiên, vô sự, ung dung tự tại rong chơi khắp đất trời. Thế thì còn gì bằng. 
  Người khó chơi thì đã có ma quỉ thần thánh. Đạo thiếu hương thì đã có vô thường thơm mùi hồn nhiên. 
  Lấy làm làm chơi. Lấy chơi tùy thuận đầy vơi. Uống một chung trà. Hát một câu ca. Viết dăm ba chữ như rắn bò trong cỏ. Quệt vài nét thô ráp như vỏ cây nứt, nhựa thơm chảy ra ngoài. 
  Ha ha. . .ha. . .Không thụ khí, không phát công mà tự nhiên thông trời đất, tự nhiên làm, tự nhiên chơi, tự nhiên thảnh thơi, tự nhiên đời thoát tục.