Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Một mình đứng dưới mưa thu
  Gió ru nẫu hát, mình ngu nên buồn
  Hề hề. . .


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ngồi trên đồng cỏ
  Gió và bướm đến chơi
  Thu đang rơi
  Trên những con đường đời ngập đầy lá úa.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mưa đã già mà em còn trẻ
  Gió lọt qua khe
  Rừng tre mưa hát
  Ha ha. . .ha. . .
  Ly trà ta nhạt, mà nước mắt em thì mặn.
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Như nước hứng qua tay
  Tâm tình nầy, chảy qua ngày tháng
  Anh ra đi mang bàn tay ướt
  Trước khi gió làm nó khô đi.