Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 116

  • 0 Comments

  1.Người thực tu chẳng những tu tập tinh tấn thông tuệ mọi giáo lý và thực hành chúng có kết quả. Nhưng tất cả cái ấy chỉ là một nửa. Phần còn lại, người ấy cũng phải thành thục kỹ thuật không tu.

  2.Hãy toàn bộ trong nỗ lực. Khi không còn có gì có thể làm thêm được nữa. Khi đã đụng trần. Hãy thảnh thơi và buông xuôi. Thế thì hạnh phúc và thi vị tự nhiên thoát ra mà không phải bạn làm.

  3.Chỉ có thể sống thiền chứ không thể tu thiền. Bởi vì thiền thực sự thì đâu còn có thiền nhân và đâu chấp vào hành động ngồi thiền.

 • Cây nhà lá vườn

  Gió lạnh

  • 0 Comments

  Gió lạnh 
  Gói xôi đậu xanh nóng
  Con tim ta khô 
  Nhưng thành phố ướt mưa bay
  Gió cay cay
  Lá bay bay
  Bánh xe xích lô quay
  Đất nước say ngủ ngày nên yên lặng
  Nước mưa trắng và nhạt
  Nhưng mồ hôi ta bát ngát, đỏ và mặn

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh thiền Ba Gàn

  • 0 Comments
            

  Mưa xuống
  Hồng leo trèo lên kẽm gai nở hoa
  Hoa trắng không có màu rỉ sét
  Hương thơm tinh khiết khiến kẽm gai thơm lây

  Mưa xuống 
  Ta cuốc đất trồng rau
  Bón phân cho hồng 
  Và sửa lại hàng rào

  Hề hề. ..
  Ta vui với công việc
  Còn chó Lu ngồi canh gà và rượt chim cu gáy

  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  (Kinh Kim Cang)

  • 0 Comments

  Nhược dĩ sắc kiến ngã
  Dĩ âm thanh cầu ngã
  Thị nhân hành tà đạo
  Bất năng kiến Như-lai.
  (Kinh Kim Cang)
  >>>