Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Hãy hạnh phúc vì là chính mình mà không phải là cái bóng của người khác. Cũng không phải là người máy dập khuôn hàng loạt. Sự thú vị nằm ở chỗ đa dạng và biến dịch liên tục. 
  Đừng so sánh mình với người khác. Hãy toàn bộ là mình thì duy nhất một và đặc thù không có cái gì có thể so sánh được.
  Phật là Phật, ông là ông. Ông tu không thể thành Phật. Và không một vị Phật nào có thể là ông được.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bạn ham muốn vì bạn chưa thể hoàn thành. Bạn đạt tới rồi, cái đích khác lại hiện ra. Ham muốn có đấy vì chưa hoàn thành và không thể hoàn thành.
  Cho nên nếu bạn ham muốn thành Phật hay ham muốn được chứng ngộ thì bạn sẽ mãi mãi chạy theo ảo ảnh.
  Khi bạn chấp nhận và ngừng ham muốn, mọi sự có sẵn đấy.
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Trong tu học. Còn háo hức muốn biết nghĩa là chưa biết. Khi biết rồi háo hức muốn nói nghĩa là mới biết bên ngoài chưa sâu sắc chưa toàn diện. Nếu đã thực biết thường không có nhu cầu muốn nói. Nói nín động tịnh là tự nhiên không dính gì điều mình mới khám phá.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi bạn hiểu và tự mình hành động vì chính bản thân mình là giới. Trái lại khi bạn kiểm soát thân tâm mình để bắt buộc nó làm theo những điều người khác qui định. Đó là bạo hành với chính mình.